Grundläggande finansmatematik, 7,5 hp

Om kursen

Målet med kursen är att ge en översikt över några av de matematiska metoder och modeller som tillämpas inom den finansiella sektorn. På finansmarknaden finns idag många olika slags aktörer; inte bara storföretag, banker och andra finansiella institutioner utan också många privatpersoner som investerar i olika slags värdepapper antingen direkt eller genom fonder. På senare år har också handeln med så kallade finansiella derivat; värdepapper, såsom exempelvis optioner, som på olika sätt är kopplade till andra finansiella tillgångar, ökat. Allt detta har medfört att även behovet av att kunna analysera alla komplexa samband och frågeställningar på ett tillförlitligt sätt har ökat.

Kursen behandlar riskhantering på finansmarknader. Begrepp som tas upp är ränta, arbitrage, aktier, terminer, optioner inklusive Black-Scholes formel, optimala portföljer, CAPM och Value at Risk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen