Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datalogi, självständigt arbete

Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i datalogi. Du fördjupar dig i ett datalogiskt ämnesområde och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport.

I det självständiga arbetet i datalogi får du tillämpa det du har lärt dig av datalogi och matematik under nära tre års studier. Du ska genomföra ett projekt och beskriva det i en rapport samtpresentera det muntligt vid ett seminarium. Projektet kan beröra många olika områden, inkluderande diskreta beräkningar, numeriska beräkningar, matematisk modellering och simulering, med mera, och kan ha tillämpningar inom diverse fält, till exempel klimatmodellering, beräkningsbiologi, och teoretisk datalogi. Arbetet kan genomföras på institutionen eller vid ett företag/myndighet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledning av uppsatsarbete.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig rapport och muntlig presentation.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området, framtagna av den studerande genom litteratursökning, samt litteratur utdelad av handledaren och/eller av den biträdande handledaren.

 • Mer information

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Studievägledning datalogi och beräkningsteknik