Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datalogi, självständigt arbete

  • 15 hp

I det självständiga arbetet i datalogi får du tillämpa det du lärt dig av datalogi och matematik under nära tre års studier. Du ska genomföra ett projekt som beskrivs i en rapport och presenteras på ett seminarium. Projektet kan beröra många olika områden, inkluderande diskreta beräkningar, numeriska beräkningar, matematisk modellering och simulering, med mera, och kan ha tillämpningar i diverse fält, till exempel klimatmodellering, beräkningsbiologi, och teoretisk datalogi. Arbetet kan genomföras på institutionen eller vid ett företag/myndighet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.