Numerisk analys I, 7,5 hp

Kursen behandlar

* felkalkyl och felanalys, konvergensanalys av numeriska metoder

* orientering om approximationsteori, ortogonala polynom

* ickelinjära ekvationer

* numerisk linjär algebra, linjära ekvationssystem, egenvärdesproblem

* numerisk integration

* interpolation och extrapolation

* ordinära differentialekvationer med begynnelse- och randvärdesproblem

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen