Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Numerisk analys I

I denna kurs får du lära dig att lösa teoretiska och tillämpade matematiska problem med hjälp av numeriska metoder.

MM5016 Numerisk analys I ersätter den tidigare kursen MM5014 Numerisk analys.

Innehåll

 • felkalkyl och felanalys, konvergensanalys av numeriska metoder
 • orientering om approximationsteori, ortogonala polynom
 • ickelinjära ekvationer
 • numerisk linjär algebra, linjära ekvationssystem, egenvärdesproblem
 • numerisk integration
 • interpolation och extrapolation
 • ordinära differentialekvationer med begynnelse- och randvärdesproblem
 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moment; teori, projekt samt laborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov, samt muntlig och skriftlig redovisning av laborationerna och projektet. För godkänt betyg på kursen krävs att du är godkänd på alla tre momenten.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Germund Dahlquist & Åke Björck: Numerical methods (2003).

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt