Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik III - Abstrakt algebra

Matematik III - Abstrakt algebra ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen behandlar:

  • Gruppteori: delgrupper, sidoklasser, Lagranges sats, homomorfismer, normala delgrupper och kvotgrupper, permutationsgrupper, enkla grupper.
  • Ringar och kroppar: matrisringar, kvaternioner, ideal och homomorfismer, fraktionskroppar, polynomringar, principalidealringar, euklidiska ringar och unik faktorisering.
  • Kroppar och vektorrum: vektorrum av ändlig dimension, algebraiska kroppsutvidgningar, ändliga kroppar.