Go to this page on our english site

Matematik III - Abstrakt algebra

  • 7,5 hp

Kursen behandlar: Gruppteori: delgrupper, sidoklasser, Lagranges sats, homomorfismer, normala delgrupper och kvotgrupper, permutationsgrupper, enkla grupper. Ringar och kroppar: matrisringar, kvaternioner, ideal och homomorfismer, fraktionskroppar, polynomringar, principalidealringar, euklidiska ringar och unik faktorisering. Kroppar och vektorrum: vektorrum av ändlig dimension, algebraiska kroppsutvidgningar, ändliga kroppar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen