Matematik III - Abstrakt algebra, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar: Gruppteori: delgrupper, sidoklasser, Lagranges sats, homomorfismer, normala delgrupper och kvotgrupper, permutationsgrupper, enkla grupper. Ringar och kroppar: matrisringar, kvaternioner, ideal och homomorfismer, fraktionskroppar, polynomringar, principalidealringar, euklidiska ringar och unik faktorisering. Kroppar och vektorrum: vektorrum av ändlig dimension, algebraiska kroppsutvidgningar, ändliga kroppar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen