Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier

En kurs i tidsserieanalys, parallelläses med kursen Linjära statistiska modeller som sedan hösten 2021 innehåller tidsserieanalys.

Tidsserieanalys ingår sedan hösten 2021 i Linjära statistiska modeller (MT5001) och i första hand hänvisar vi till denna kurs. Om du redan har läst MT5001 innan hösten 2021 kan du dock inte läsa den igen, och då kan du bli antagen till denna kurs för att läsa bara tidsserieanalysen.

Anmälan till MT4006 hösten 2022 sker via antagning.se, kursen kunde inte sökas i ordinarie ansökningsperiod men öppnade för sen anmälan i mitten av juli.