Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till maskininlärning

Maskininlärning och artificiell intelligens har en stor påverkan på samhället idag, både praktiskt och konceptuellt. Många verksamheter, inom såväl offentlig verksamhet som i näringslivet, försöker dra nytta av den nya tekniken.

I den här kursen blir du introducerad till grundläggande principer i fältet maskininlärning, god praxis, samt några viktiga och lättillgängliga metoder. I övningar får du experimentera med dessa metoder och lära dig hur man använder dem i praktiken.

Innehåll

Kursen behandlar frågan hur datorn kan lära sig från tidigare erfarenheter. Den ger en översikt över maskininlärningsområdet och beskriver ett antal inlärningsparadigm, algoritmer, teoretiska resultat och tillämpningar. Etiska och samhälleliga aspekter av maskininlärning behandlas. Kursen behandlar de grundläggande begreppen i maskininlärning och tekniker som: närmaste-granne-klassificerare, beslutsträd, bias och varians-trade-off, regression, support-vektor-maskiner, artificiella neuronnät, ensemblemetoder, dimensionalitetsreduktion samt underrumsmetoder.