Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik II - Algebra och kombinatorik

I den här kursen får du lära dig teori och metodik med fokus på det som ofta benämns diskret matematik.

Kursen har en stor spännvidd mellan algebra och kombinatorik, samt hur dessa samspelar med varandra. Algebran bidrar med teori för strukturer med fokus på ekvationer, medan kombinatoriken bidrar med enhetliga sätt att räkna olika slags objekt på. Du får lära dig dels att lösa algebraiska problem med kombinatoriska metoder såväl som att lösa kombinatoriska problem med algebraiska metoder. Kursen har många tillämpningsområden, bl a inom datalogi och statistik. Färdigheterna du får i den här kursen är viktiga för datalogiska tillämpningar och lägger även en grund för vidare studier inom algebra och kombinatorik.

Kursen är en fortsättningskurs, och kräver förkunskaper motsvarande Matematik I 30 hp.

Innehåll

Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring och kropp, polynomekvationer över ändliga kroppar, gruppverkan och felrättande koder.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment, som examineras med skriftligt prov.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Kursen ges vanligen på halvfart och för campusstudenter ges då två föreläsningar i veckan, följt av räkneövning och handledningstid.

  Det finns också inspelade föreläsningar och ett handledningsforum, tillgängliga från kurshemsidan för både distans- och campusstudenter.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov.

  Tentamen på distanstillfällen

  Observera att tentamen sker på plats även om du är antagen till ett distanstillfälle av kursen. Om du inte har möjlighet att komma till Stockholm och tentera, så finns viss möjlighet att själv organisera tenta på ett annat lärosäte, eller ett lärcentrum.

  Tentamen på annan ort

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Biggs: Discrete mathematics. Oxford University Press.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt