Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II - Algebra och kombinatorik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring och kropp, polynomekvationer över ändliga kroppar, gruppverkan och felrättande koder.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.