Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II - Algebra och kombinatorik

I den här kursen får du lära dig teori och metodik med fokus på det som ofta benämns diskret matematik.

Kursen har en stor spännvidd mellan algebra och kombinatorik, samt hur dessa samspelar med varandra. Algebran bidrar med teori för strukturer med fokus på ekvationer, medan kombinatoriken bidrar med enhetliga sätt att räkna olika slags objekt på. Du får lära dig dels att lösa algebraiska problem med kombinatoriska metoder såväl som att lösa kombinatoriska problem med algebraiska metoder. Kursen har många tillämpningsområden, bl a inom datalogi och statistik. Färdigheterna du får i den här kursen är viktiga för datalogiska tillämpningar och lägger även en grund för vidare studier inom algebra och kombinatorik.

Kursen är en fortsättningskurs, och kräver förkunskaper motsvarande Matematik I 30 hp.

Innehåll

Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring och kropp, polynomekvationer över ändliga kroppar, gruppverkan och felrättande koder.