Go to this page on our english site

Galoisteori

  • 7,5 hp

Kursen behandlar Galoisteori för ändliga kroppsutvidgningar, innefattande teori för konstruktioner med passare och linjal och för lösning av algebraiska ekvationer medelst upprepad rotutdragning. Tillämpningar av Galoisteori på ändliga och cyklotomiska kroppar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen