Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematisk statistik, självständigt arbete

  • 30 hp

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Arbetet ska redovisas dels i en individuellt skriven rapport, dels muntligt vid ett seminarium.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.