Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik, självständigt arbete

Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i matematik. Du fördjupar dig i ett matematiskt ämnesområde och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport.

Kursen består av ett självständigt arbete under handledning. Arbetets ämne och uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av ett vetenskapligt arbete. Vidare tränas litteratursökning, författande av en skriftlig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av ett slutseminarium.

Äldre version av kursen

Det har funnits en äldre version av denna kurs, med kurskod MM6004. Efter våren 2022 kan denna bara sökas inom vissa program (HLFMK, vissa lärarprogram). MM6004 har inte Matematik, vetenskap och samhälle som förkunskapskrav, utan innehåller istället en delkurs i vetenskaplighet på 1,5 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledning av uppsatsarbete.

  Examination

  Arbetets frågeställning och uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas avhandledaren. Kursen examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledaren.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Huvudlärare för självständiga arbeten i matematik
  Koordinator för självständiga arbeten i matematik