Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik, självständigt arbete

  • 15 hp

Kursen består av ett självständigt arbete under handledning. Arbetets ämne och uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av ett vetenskapligt arbete. Vidare tränas litteratursökning, författande av en skriftlig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av ett slutseminarium.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.