Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till databehandling

En introduktionskurs i databehandling för dig som läst åtminstone en termin inom ett natur-, samhälls- eller teknikvetenskapligt ämne.

Kursen behandlar inläsning, rensning, utforskning, transformation och visualisering av data i programspråket R. Vidare ges en introduktion till verktyg för versionshantering och relationsdatabaser.

Under kursens gång får du lära dig att

 • redogöra för betydelsen av öppenhet och reproducerbarhet i vetenskapligt arbete
 • automatisera och dokumentera uppgifter med enkla skript
 • läsa data, från fil eller internet, samt därefter rensa, utforska och transformera data i tabellformat
 • tillämpa och redogöra för lämpliga metoder för att visualisera en given aspekt av data
 • ställa enkla frågor till en relationsdatabas
 • tillämpa grundläggande funktionalitet i ett versionshanteringsprogram
 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moment: laborationer, en individuell uppgift och en tentamen.

  Undervisning

  Undervisningen sker på distans. Den består av föreläsningar, laborationer och en individuell uppgift, kompletterat med tidsbestämda handledningstillfällen.

  Kursen har ingen obligatorisk undervisning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig redovisning av laborationer, skriftlig redovisning av den individuella uppgiften samt datorstödd tentamen (etenta).

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se även kurshemsidan på kurser.math.su.se för tidsbestämda aktiviteter.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Material tillhandahålls av institutionen.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Se även kurshemsidan, som vid kursstart kommer att finnas på kurser.math.su.se.