Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II - Linjär algebra

Linjär algebra är en oerhört framgångsrik gren av matematik med tillämpningar inom en rad olika områden. Problem kan ofta uttryckas i överblickbar form med hjälp av det språk du lär dig i den här kursen, och du får lära dig metodik för att lösa en mängd vanliga problem och genomföra effektiva beräkningar med kompakta och tydliga lösningar.

Kursen är nödvändig för vidare studier i matematik och många närliggande ämnen såsom fysik, men kan även komma att bli ett av de viktigaste redskapen även för dig som vill fördjupa dig inom statistik, datalogi, ekonomi eller samhällsvetenskap.

Du kommer att lära dig om linjära rum och avbildningar, vilka kan modellera ett rikt omfång av tillämpningsområden. Du lär dig om kopplingar till matriser som möjliggör enkla och effektiva beräkningar. Därtill kommer du få lära dig om hur extra strukturer på linjära rum kan ge dem en rikare geometri och nya möjligheter för modellering och beräkningar.

Kursen är en fortsättningskurs, och kräver förkunskaper motsvarande Matematik I 30 hp.

Innehåll

Kursen behandlar linjära rum, linjärt oberoende, bas, dimension, koordinater i olika baser, skalärprodukt, Cauchy-Schwarz olikhet, ortogonala baser, matriser, rad- och kolonnrum, matrisrang, inverterbarhet, ortogonala matriser, determinanter, linjära avbildningar, matrisframställning i olika baser, nollrum, värderum, egenvektorer, diagonalisering, kvadratiska former med tillämpningar på kurvor och ytor av andra graden.