Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematiska metoder för ekonomer

Matematik är ett användbart verktyg inom många områden, och den här kursen riktar sig till dig som behöver lite mer matematik för vidare studier inom ekonomi. Kursen ingår i vissa inriktningar av kandidatprogrammet i företagsekonomi.

I den här kursen får du lära dig matematik som du har nytta av för vidare studier inom ekonomi. Du lär dig att använda grundläggande metoder i analys i en eller flera variabler för att lösa matematiska och tillämpade problem inom till exempel geometri och ekonomi. Dessutom ingår grundläggande linjär algebra, där du löser enkla problem om matriser, vektorer och determinanter.

Kursen ingår i vissa inriktningar av kandidatprogrammet i företagsekonomi, men kan också läsas som fristående kurs.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • funktioner av en variabel
 • derivator och integraler
 • maxima och minima för funktioner av en variabel
 • funktioner av flera variabler
 • maxima och minima för funktioner av två variabler
 • matriser och determinanter
 • lösning av linjära ekvationssystem
 • geometriska serier
 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment, som examineras med ett skriftligt prov.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Till kursen hör också en del videomaterial som finns tillgängligt via kurshemsidan.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov, med betygsskala A-F där A-E är godkända betyg.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Sydsæter, Hammond, Ström & Carvajal: Essential mathematics for economic analysis. Prentice Hall.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt

  Studentexpeditionen
  Studievägledning matematik och matematisk statistik