Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Linjär algebra och inlärning från data

  • 7,5 hp

Kursen innehåller: Grundläggande beräkningseffektiva algoritmer för stora matriser; Principalkomponentanalys; Glesa och underbestämda system och deras relation till komprimering av data; Konstruktion av neurala nätverk och modeller för djup inlärning; Anpassning av hyperparametrar; Valda ämnen om särskilda matristyper.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.