Linjär algebra och inlärning från data, 7,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller: Grundläggande beräkningseffektiva algoritmer för stora matriser; Principalkomponentanalys; Glesa och underbestämda system och deras relation till komprimering av data; Konstruktion av neurala nätverk och modeller för djup inlärning; Anpassning av hyperparametrar; Valda ämnen om särskilda matristyper.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen