Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II - Analys, del A

  • 7,5 hp

Kursen behandlar teori för differentialkalkyl i en variabel (gränsvärden, kontinuitet, derivata, Taylors formel), något om integralkalkyl i en variabel, differentialkalkyl i flera variabler (gränsvärden, kontinuitet, differentierbarhet, gradient, högre derivator, Taylors formel, min- och maxproblem med och utan bivillkor), samt serier och generaliserade integraler i en variabel.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.