Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II - Analys, del A

Kursen fördjupar och vidareutvecklar den matematiska analys du påbörjat under första terminens matematikstudier. Du lägger grunderna för flerdimensionell analys och generaliserar även den endimensionella analys du hittills studerat med nya perspektiv.

I denna kurs kommer du dels att få utveckla din förmåga att formellt härleda teoretiska resultat, men du utvecklar samtidigt metoder för analys och optimering som är tillämpbara inom en stor bredd av områden, bl a fysik, statistik och ekonomi. För ett flertal av dessa områden är färdigheterna du får i den här kursen helt nödvändiga för att kunna gå vidare inom det fältet, medan i andra fall de analytiska redskapen du förvärvar kan ge dig en klar fördel gentemot de inom området som saknar den matematiska bakgrunden.

Kursen är en fortsättningskurs, och kräver förkunskaper motsvarande Matematik I 30 hp.

Innehåll

Kursen behandlar teori för differentialkalkyl i en variabel (gränsvärden, kontinuitet, derivata, Taylors formel), något om integralkalkyl i en variabel, differentialkalkyl i flera variabler (gränsvärden, kontinuitet, differentierbarhet, gradient, högre derivator, Taylors formel, min- och maxproblem med och utan bivillkor), samt serier och generaliserade integraler i en variabel.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment, som examineras med skriftligt och muntligt prov.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Kursen ges vanligen på halvfart och för campusstudenter ges då två föreläsningar i veckan, följt av räkneövning och handledningstid.

  Det finns också inspelade föreläsningar och ett handledningsforum, tillgängliga från kurshemsidan för både distans- och campusstudenter.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov, följt någon/några veckor senare av ett muntligt prov. Dessa båda delar måste göras i anslutning till varandra. Betyget avgörs av båda delarna tillsammans.

  Tentamen på distanstillfällen

  Observera att tentamen sker på plats även om du är antagen till ett distanstillfälle av kursen. Om du inte har möjlighet att komma till Stockholm och tentera, så finns viss möjlighet att själv organisera tenta på ett annat lärosäte, eller ett lärcentrum.

  Tentamen på annan ort

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen består av fyra böcker, samt kompletterande material som delas ut av instutitionen.

  • Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur.
  • Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur.
  • Persson & Böiers: Analys i flera variabler. Studentlitteratur.
  • Persson & Böiers: Övningar till Analys i flera variabler. Studentlitteratur.
  • Szulkin, Tamm: Kompletterande material. Tillhandahålls av institutionen.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt