Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II - Analys, del A

Kursen fördjupar och vidareutvecklar den matematiska analys du påbörjat under första terminens matematikstudier. Du lägger grunderna för flerdimensionell analys och generaliserar även den endimensionella analys du hittills studerat med nya perspektiv.

I denna kurs kommer du dels att få utveckla din förmåga att formellt härleda teoretiska resultat, men du utvecklar samtidigt metoder för analys och optimering som är tillämpbara inom en stor bredd av områden, bl a fysik, statistik och ekonomi. För ett flertal av dessa områden är färdigheterna du får i den här kursen helt nödvändiga för att kunna gå vidare inom det fältet, medan i andra fall de analytiska redskapen du förvärvar kan ge dig en klar fördel gentemot de inom området som saknar den matematiska bakgrunden.

Kursen är en fortsättningskurs, och kräver förkunskaper motsvarande Matematik I 30 hp.

Innehåll

Kursen behandlar teori för differentialkalkyl i en variabel (gränsvärden, kontinuitet, derivata, Taylors formel), något om integralkalkyl i en variabel, differentialkalkyl i flera variabler (gränsvärden, kontinuitet, differentierbarhet, gradient, högre derivator, Taylors formel, min- och maxproblem med och utan bivillkor), samt serier och generaliserade integraler i en variabel.