Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Försäkringsredovisning

Kursen behandlar redovisningsprinciper, primärt för sak- och liv-försäkringsbolag, och är obligatorisk inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik.

Kursen behandlar något om allmänna redovisningsprinciper och relevant lagstiftning, samt något om grundläggande företagsbeskattning och företagsfinansiering.

Redovisning i livförsäkringsbolag: balansräkning, resultaträkning, nyckeltal, solvensbalansräkning, orientering om solvensregler och embedded values, aktuariell resultatanalys (med exempel från svenska försäkringsbolag).

Redovisning i skadeförsäkringsbolag: balansräkning, resultaträkning, försäkringstekniska avsättningar, återförsäkring, orientering om solvensregler, solvensberäkningen (med exempel från svenska försäkringsbolag).

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras med skriftligt prov.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Leonardz & Blomquist: Årsredovisningen – en introduktion. Liber.

  Palmgren: Försäkringsekonomi. Studentlitteratur.

  Ohlsson: Skadeförsäkringsredovisning för aktuarier. Kompendium, tillhandahålls av institutionen.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt