Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nätverk och epidemier

Nätverk och epidemier ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen behandlar olika typer av slumpgrafmodeller avsedda att beskriva stora komplexa nätverksstrukturer. Först beskrivs grundläggande teori för förgreningsprocesser, som är ett viktigt redskap i flera delar av kursen. Grafmodeller som ingår inkluderar sedan väletablerade modeller som Erdös-Renyi grafen, konfigurationsmodellen, inhomogena grafer och preferential attachment, men kan också komma att inkludera mer specifika modeller. Vidare behandlas grundläggande stokastiska epidemimodeller med särskild tonvikt på modeller där spridningen sker på en underliggande grafstruktur.