Matematik III - Logik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar sats- och predikatlogik, induktivt definierade mängder, formella språk, substitution, semantik, naturlig deduktion. Systemets sundhet och fullständighet med avseende på semantiken bevisas och tillämpas på olika problem.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen