Go to this page on our english site

Databasteknik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar: Introduktion till databaser och databashanterare. Informationstrukturering enligt "Entity-Relationsship"-modellen och dess koppling till databasscheman. Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk för definition av data, hantering av data, och datasökning. Transaktionshantering. Praktisk användning av vanligt förekommande databashanterare.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen