Matematiken och fysiken i arbetslivet - arbetsmarknadsdag

Under vårterminen varje år arrangerar Matematisk-fysiska sektionen en arbetsmarknadsdag, som ger studenterna vid dessa institutioner möjlighet att få större kunskap om möjligheter på arbetsmarknaden och knyta kontakter med arbetsgivare.

Mingel i korridor i Albanova under arbetsmarknadsdagen 2023.
Arbetsmarknadsdagen 2023, i AlbaNova. Foto: Gunilla Häggström

"Matematiken och fysiken i arbetslivet" är en arbetsmarknadsdag för studenter vid Matematisk-fysiska sektionen (alltså Matematiska institutionen, Fysikum, Institutionen för astronomi, och Meteorologiska institutionen) vid Stockholms universitet. Varje år bjuder vi in ett antal alumner som berättar om sina arbeten och erfarenheter. Alumnerna kommer från flera olika branscher – se tidigare års program nedan för exempel.

Dagen ger dig som student möjlighet att samtala med föreläsarna om hur arbetsmarknaden ser ut för utexaminerade i matematik, matematisk statistik, datalogi, fysik, sjukhusfysik, astronomi och meteorologi. Utanför föreläsningssalen finns ett info-torg där det fikas och diskuteras i pauserna mellan de olika föredragen.

De flesta som besöker arbetsmarknadsdagen är aktiva studenter hos oss, men vi välkomnar också framtida studenter, och studenter från andra universitet och högskolor.

Andra arbetsmarknadsdagar och karriärevenemang vid Stockholms universitet

 

Nästa arbetsmarknadsdag

Nästa arbetsmarknadsdag blir i februari 2024. Mer info kommer när det närmar sig!

Program från tidigare arbetsmarknadsdagar hittar du längre ner på denna sida.

Har du studerat matematik, fysik eller besläktade ämnen, och vill dela med dig av dina erfarenheter till nuvarande studenter? Eller jobbar du på ett företag som anställer personer med utbildning i dessa ämnen? Om du är intresserad av att hålla ett föredrag eller vara utställare på vår arbetsmarknadsdag, kontakta oss (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan) för att se vad det finns för möjligheter.

 

Tidigare arbetsmarknadsdagar

Här hittar du program från tidigare arbetsmarknadsdagar.

Dagen har bytt namn ibland över åren allteftersom fler institutioner har tillkommit. På arbetsmarknadsdagen 2023 är för första gången hela Matematisk-fysiska sektionen med (Fysikum, Institutionen för astronomi, Matematiska institutionen, Meteorologiska institutionen).

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 8 februari 2023, i Fysikums lokaler i Albanova. För första gången var hela Matematisk-fysiska sektionen med, alltså Matematiska institutionen, Fysikum, Institutionen för astronomi, och Meteorologiska institutionen.

Program

Tid Föreläsning eller annan aktivitet
09.00-10.00 Frukostmingel med utställare
10.00-10.10 Presentation av dagens program
10.10-10.30 En nyexaminerad matematiker på AI-startup
Johan Hallberg, Data science-konsult, Algorithma
10.35-10.55 Aktuarie, det bästa jobbet som du inte har hört talas om
Jesper Okko, Aktuarie, Aktuarieföreningen
11.00-11.20

Att jobba som meteorolog inom SMHI och Försvarsmakten
Försvarsmaktens vädertjänst/Metocc och SMHI
Ylva Bjernhed, Prognosmeteorolog Försvarsmakten
Linnea Rehn Wittskog, Prognosmeteorolog SMHI

11.25-11.45

From category theory to data engineering at Goldman Sachs (på engelska)
Erland Arctaedius, Software Engineer, Goldman Sachs

11.45-13.00 LUNCHPAUS och utställarmingel
13.00-13.40 Fyra nyexaminerade alumner berättar om sina erfarenheter och vägar in på arbetsmarknaden
13.45-14.05

How physics can lead to a product-oriented career (på engelska)
Irene Vicente, Ericsson

14.10-14.30

Karriärmöjligheter för datavetare, fysiker och matematiker. Var behövs din kompetens?
Marita Teräs, Fil.Mag. Biologi, utredare hos Naturvetarna

14.35-14.55 Rymden är framtidens förhållande
Monica Hedberg, projektansvarig i Capitol Region för ESA-bic, The ESA Business Incubation Centre Sweden

Utställare

SCB, Savantic, Aktuarieföreningen, Länsförsäkringar, Qsearch, Försvarsmaktens vädertjänst/Metocc, SMHI, Goldman Sachs, Trygg Hansa, SAS-Institute, Naturvetarna, SPP- Pension & Försäkring, Ericsson, Folksam, Abios.

Dessutom representanter från Matematisk-fysiska sektionen (med information om masterstudier och forskarstudier) och studentråd, och från Institutionen för ämnesdidaktik (med information om KPU, kompletterande pedagogisk utbildning).

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 9 februari 2022, digitalt över Zoom.

Inför arbetsmarknadsdagen, den 3 februari, hade vi också ett webbinarium med Greg Fernando om hur man skriver bra CV:n, ansökningsbrev och LinkedIn-sidor.

Program

Tid Föredrag eller annan aktivitet
09:30-09:35 Presentation av dagens program
09:35-09:55

Forskning om maskininlärning i en försvars- och säkerhetskontext
Magnus Pierrau, Forskningsingenjör, FOI-Totalförsvarets Forskningsinstitut

10:00-10:20

Aktuarieyrket (Försäkringsmatematiker)
Jesper Okko och David Musazai, Aktuarier, Aktuarieföreningen

10:25-10:50 Paus för att läsa om, och prata med, utställarna
10:50-11:10

Kombinera matematiska modeller med din hobby - att jobba som statistiker inom esport
Jan Alexandersson, Kvantanalytiker, Abios

11:15-11:35

Naturvetarna - uppskjutet till 15:30-15:50

11:40-12:00 KPU – vad lär man sig på matematiklärarutbildningen?
Lisa Österling, lärarutbildare och lektor i matematikdidaktik, Stockholms universitet
12:05-12:25

From physics and mathematics to software engineering (på engelska)
Viktor Qvarfordt, Engineering Manager at Sana Labs

12:30-13:10 Lunchpaus
13:10-13:55

Fyra nyexaminerade alumner berättar om sina erfarenheter och vägar in på arbetsmarknaden
Hanna Brännström (fysik), Vivi Wong (matematisk statistik), Jan Alexandersson (matematisk statistik), Fanny Andersson (sjukhusfysik)

14:00-14:20 Två doktorander i fysik berättar om doktorandstudier (på engelska)
Katherine Dunne och Adam Johansson Andrews, Fysikum
14:20-14:40 Paus för att läsa om, och prata med, utställarna
14:40-15:00

Fysiker i arbetslivet med inriktning inom väder och klimat
Lasse Rydqvist, weather forecaster and key account manager, Storm-Geo AB

15:05-15:25 On the transitioning out of academia - what you likely need to know (på engelska)
Ali Leylani, Chief Data Scientist at Granditude / Board Member at Stockholm AI
15:30-15:50

Karriärmöjligheter för datavetare, fysiker och matematiker. Var behövs din kompetens?
Marita Teräs, Fil.Mag. Biologi, Stockholms universitet, utredare hos Naturvetarna

Utställare

Abios, Ericsson, Fackförbundet Naturvetarna, Fackförbundet ST, FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut, Folksam, Försvarsmaktens vädertjänst,  Institutionen för ämnesdidaktik, Länsförsäkringar, Savantic, SCB, StormGeo AB, Svenska Aktuarieföreningen, Tautologics AB, Trygg-Hansa, Vetenskapens Hus.

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 10 februari 2021, digitalt över Zoom.

Program

Tid Föreläsning
09.15-09.30 Presentation av dagen
09.30-09.50

Att jobba på en underrättelsetjänst som matematiker.
Joakim Uhlin, masterexamen i matematik, signalanalytiker på FRA

09.55-10.15 Aktuarieyrket – Aktuarieföreningen delar med sig om aktuarieyrket
Jesper Okko-Olausson från Aktuarieföreningen
10.20-10.40 Flexibiliteten av matematik och datalogi i arbetslivet.
Marko Kocic, kandidatexamen i datalogi och kandidatexamen i matematik, deltidslärare, Vux Huddinge
10.45-11.05 Att doktorera i matematik: Elisabeth Bonnevier och Oskar Frost, doktorander vid Universitetet i Bergen respektive Université du Luxembourg berättar
11.10-11.30 Karriärmöjligheter för datavetare, fysiker och matematiker. Var behövs din kompetens?
Marita Teräs, Fil. Mag. Biologi, SU, utredare hos Naturvetarna
11.30-12.00 LUNCHPAUS
12.00-12.20 Bli lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen: Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Pontus Carlsson och Dennis Öberg
12.25-12.45 Fyra nyutexaminerade alumner berättar om sin väg in på arbetsmarknaden.
Thomas Aldheimer (en kandidatexamen i matematik och en i astronomi), Teodor Alfson (masterexamen i matematik), Lauge Gregers Hedegaard (kandidatexamen i matematisk statistik), Lukas Cedenblad (masterexamen i beräkningsfysik)
12.50-13.10 Högteknologi och resor: aldrig tråkigt med svepelektronmikroskop.
Jarkko Rautiainen, kandidatexamen i fysik, systemingenjör
13.15-13.35 Från fysiker till Sjukhusfysiker i den kliniska verksamheten.
Rebecca Titternes, masterexamen i medicinsk strålningsfysik, Legitimerad Sjukhusfysiker som jobbar på Röntgenfysik Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
13.40-14.00

Meteorologi i media.
Tora Tomasdottir, naturvetenskaplig kandidat-och masterexamen med huvudområde fysik (atmosfärsfysik) från Uppsala universitet, Meteorolog

14.05-14.25 From climate science to automotive engineering.
Marin Stanev, Diplom-Physiker, Application Engineer

 

Utställare

Fackförbundet ST, Hello World!, Trygg-Hansa, SCB, Savantic, Quantify, Försvarsmaktens vädertjänst, Naturvetarna, Mercer, Aktuarieföreningen, Länsförsäkringar, Mattecentrum Stockholm, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut.

Svar från föreläsarna: Vad var bäst med din utbildning?

"Det bästa med min utbildning är att den har öppnat dörrar för mig, som annars skulle ha varit stängda." - Marita Teräs

"Det bästa är att man får vara i en miljö där man kan lära sig massor kul matematik och möjlighet att träffa andra roliga och intressanta personer med liknande intressen. Andra höjdpunkter under utbildningen var min utbytestermin i Singapore och möjligheten att få forska tillsammans med min handledare." - Joakim Uhlin

"Flexibiliteten att kunna läsa kurser som fristående kurser, utan den möjligheten att bygga på matematiken hade jag nog inte haft möjligheten att ta dubbla kandidatexamina. Dessutom att Stockholms universitet har (internationellt) samarbete med många olika institutioner, bl.a. Nordita där jag skrev mitt exjobb i klimatforskning. Det gör att man möter en stor variation av människor och lär sig mycket både om utbildningen och verksamheter utanför universitetet." - Marko Kocic

"Bredden, att få inblick i så många områden från optik till termodynamik etc." - Jarkko Rautiainen

"Det bästa med utbildningen var variationen mellan fysik, matematik, modern teknik, medicin och strålning samt den grundläggande insikten hur vi som fysiker kan göra skillnad i den medicinska världen." - Rebecca Titternes

"Att inse att man klarar mer än man tror. Få vänner för livet. Kunskaper jag inte anat att jag ville ha." - Tora Tomasdottir

"I learned how to learn any complex subject in a short amount of time." - Marin Stanev

"Jag kunde gå ut i arbetslivet med en känsla av trygghet och självsäkerhet i problemlösning och modellering. Den grund jag byggde, både inom matematiken och astronomin, har visat sig hålla en väldigt hög nivå och möjliggjorde att jag snabbt fick mycket ansvar och förtroende inom mitt område." - Thomas Aldheimer

"Jag skulle säga att det var kursutbudet helt enkelt. Jag läste fristående kurser genomgående och hade aldrig problem att hitta spännande kurser varje termin, som jag dessutom kunde räkna in i min examen." - Teodor Alfson

"Att utbildningen var så pass bred, jag har haft nytta av något från varje kurs jag gick." - Jarkko Rautiainen

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 12 februari 2020 i hus 5, Kräftriket.

Program

09.00-09.30 Frukostmingel utanför sal 14 och 15

09.30-09.35 Presentation av programmet (Anders Hagberg och Jennifer Chamberlain)

09.35-09.55 Barncancerforskningsenheten, institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska institutet: Att jobba som biostatistiker inom medicinsk forskning. Ida Hed Myrberg, Biostatistiker.

10.00-10.20 Naturvetarna: Du behövs för världens framtid. Marita Täras, Utredare.

10.25-10.45 Data Scientist: Arbetet som Data Scientist - förväntningar och möjligheter. Simon Berggren, Data Scientist.

10.50-11.10 Mercer: Working as an actuarial consultant in Mercer. Joao Santos Almeida, International actuarial consultant.

11.15-11.35 Aktuarieföreningen: Aktuarie - världens bästa yrke? Vad är en aktuarie, vad gör en aktuarie och varför Du vill bli en. Pontus Waltré, Aktuarie.

11.35-12.15 Lunchpaus

12.15-12.35 SAS-Institute: Att jobba med AI på världens största privatägda mjukvaruföretag. Jacob Mårdfelt, Customer Advisor/Teknisk Presale.

12.40-13.00 KPU: Information om den nya pedagogiska utbildningen. Dennis Öberg, Lärarutbildningskoordinator.

13.05-13.25 Strålsäkerhetsmyndigheten: To review a license application for a repository for spent nuclear fuel. Henrik Öberg, PhD, Analyst, Disposal of Radioactive Waste, Swedish Radiation Safety Authority.

13.30-13.50 Sandvik Coromant: Industrial digital innovation empowered by Data Science. Emelie Ertan, Data Scientist/Researcher.

13.55-14.15 Smartoptics: From Landing a job to finding my feet in the Industry – My experience. Alley Hameedi, Optical Transmission Expert at Smartoptics.

14.20-14.40 Ericsson: From String Theory to RAN Architecture. Dr Ioanna Pappa, Senior Specialist End to End System & RAN Architecture, Ericsson Research.

Utställare

SCB, Ericsson, Folksam, Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsförsäkringar, SAS Institute, Aktuarieföreningen, Sandvik Coromant, Trygg Hansa, Mercer, FOI/Totalförsvarets Forskningsinstitut, Savantic, Qsearch, Quantify, ST, Försvarsmakten, Naturvetarna, Mattecentrum, Vetenskapens Hus, Matematiska studentrådet, Studiebevakare lärarutbildningen, Fysikum, MND, Matematiska institutionen.

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 13 februari 2019 i hus 5, Kräftriket. Under eftermiddagen hölls föredrag parallellt i sal 14 och 15. Förutom föreläsare och utställare fanns under förmiddagen möjlighet att boka 15 minuters gratis individuell karriärcoaching med karriärcoacher från förbundet Naturvetarna.

Program

09.30-10.00 Frukostmingel

10.00-10.05 Presentation av programmet (Anders Hagberg och Camilla Alm)

10.05-10.30 Sana Labs - Viktor Qvarfordt, Machine Learning Engineer: “Machine learning for personalized education”

10.30-10.55 Scandinavian Development Services - Niclas Sjögren, Senior Advisor Statistics: “Att jobba som konsult i biostatistik - läkemedelsstudier, akademiska projekt och Real World Evidence studier”

10.55-11.20 Google - Alex Loiko, Software engineer: "Ljudbehandling för realtidskommunikation"

11.20-12.00 Info Exchange, Master and PhD studies in Mathematics

12.00-12.30 Lunchpaus

12.30-12.55 Ericsson Research Area Security - Erik Thormarker, Researcher: ”Att arbeta med kryptografi och säkerhet vid Ericsson Research efter en masterexamen i matematik”     

12.55-13.20 (sal 15) KI - Caroline Weibull, Biostatistician with a PhD in medicine: "Working with medical research at Karolinska Institutet as a biostatistician pre-, during- and post-PhD”

12.55-13.20 (sal 14) Intel - Jonas Svennebring

13.20-13.55 (sal 15) NetEnt - Alice Lesser, PhD, Game Mathematician: “Sex matematikjobb på 30 minuter”

13.20-13.45 (sal 14) Info about Master and PhD studies, Physics

14.00-14.25 (sal 15) Mercer - Snyla Chinnayya, försäkringsmatematiker och Multinational Client Group Leader, Sverige: Working as an actuarial consultant at Mercer Multinational Client Group

14.00-14.25 (sal 14) Ericsson - Erik Westerberg: Ph.D. Chief Network Architect: “5G – Connecting the world”

14.25-14.50 (sal 15) Claremont - Michael Ståhle, Data Scientist: “Life as a data scientist – from idea to application”

14.25-14.50 (sal 14) Tobii Tech - Peter Schef, Project Manager: “Från fysiker till projektledare"

14.50-15.15 Enskilda gymnasiet och MND - Kajsa Matti, gymnasielärare Ma + Fy och Nadia Seneby, studievägledare: ”Bli behörig lärare på 1.5 år efter ämnesstudier i matematik/fysik - hör en gymnasielärare berätta”

15.15-15.45 SAS - Mathias Lanner, Senior Analytical Expert: ”Den analytiska livscykeln - Möjliggöraren för avancerad analys!”

Utställare

IBM, SCB, Ericsson, Försvarsmakten, Folksam, Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsförsäkringar, SAS, Scandinavian Development Services, Claremont AB, Mercer, Avaus Marketing Innovations, Poolia, Aktuarieföreningen, Naturvetarna, Lärarjouren, Mattecentrum, Vetenskapens hus, Innovationskontoret, Student Node, MND, Stockolms universitets studentkår, Quanta, Matematiska studentrådet, Föreningen för utvecklingsfrågor, ST, Matematiska institutionen.

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 14 februari 2018 i hus 5, Kräftriket.

Program

09:00-09:30 Frukostmingel

09:30-09:35 Presentation av dagens program, Anders Hagberg, utbildningskoordinator

09:35-10:05 KIDBROOKE ADVISORY – Analytikerna Björn Bergstrand och Mika Lindahl, Robo Advice: Automatisering av finansiell rådgivning

10:05-10:35 FOLKSAM – Hilma Björk, affärsanalytiker och Jakob Falk, aktuarie. Vad är skillnaden mellan teoretiska studier och arbetslivet samt varför är bilförsäkring dyrare för unga?

10:35-10:45 Fikapaus

10:45-11:15 SCB - Jens Malmros, metodstatistiker, berättar om SCB:s verksamhet och om sitt arbete på SCB.

11:15-11:45 STATISTICON - Marianne Maehle Schmidt, Statistician & Chief Marketing Officer. We bring numbers to life. Life as a statistical consultant in a staff-owned company focusing on labor market, population, infrastructure and medical research (In English)

11:45-12:15 Our Master Programmes & PhD studies (In English)

12:15-12:35 Lunch

12:35-13:05 If Insurance - Kristoffer Vinell, Big Data Engineer: Data analysis in the age of Big Data and GDPR.  (In English)

13:05-13:35 LÄNSFÖRSÄKRINGAR - Gustaf Sparreman, Systemägare, Riskanalys, Kapitalförvaltningen: Finansiella risker, matematik och mjukvara

13:35-14:05 Elin Gawell – Fil.lic och legitimerad gymnasielärare i matematik. Träffa en forskarutbildad matematiker som vidareutbildat sig till lärare och som nu är verksam i gymnasieskolan.

14:05-14:15 Fikapaus

14:15-14:45 STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN - Henrik Öberg, Utredare vid Slutförvarsenheten, Strålsäkerhetsmyndigheten: Slutförvaring av använt kärnbränsle – en tvärvetenskaplig utmaning

14:45-15:15 PRIME & UNITED MINDS - Mehrdad Jafari-Mamaghani, Head of Data Science at Prime & United: Data science som ett växande område med oändliga möjligheter

15:15-15:45 Helena Granström – författare, skribent och fil.lic i matematik: En matematiker bland kulturvetarna: Om värdet av naturvetenskaplig allmänbildning och matematisk läskunnighet

15:45-16:15 Oskar Gauffin Biostatistiker på Uppsala universitet och Regionalt Cancercentrum, berättar om sina erfarenheter av att analysera djurbeteende och data från prostatacancerregister, med fokus på sådant man inte kan efter masterprogrammet i matematisk statistik

Utställare

Strålsäkerhetsmyndigheten, Scandinavian Development Services, Aktuarieföreningen, SCB, If, Tobii, NetEnt-Better Gaming, FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut, Folksam, Statisticon, MND, Teach for Sweden, Lärarjouren, Naturvetarna, Stockholms universitets alumnnätverk, Innovationskontoret, Karriärservice Studentavdelningen Stockholms universitet, Matematiska institutionen, MSR-SIGMA, Student Node, Vetenskapens Hus, Mattecoach, Mathivation, Mattecentrum, Stockholms universitets studentkår, Studiebevakare Naturvetenskapliga Fakulteten.

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 8 februari 2017 i hus 5, Kräftriket.

Program

9:30-10:00 Frukost

10:00-10:05 Presentation av dagens program

10:05-10:15 AKTUARIEFÖRENINGEN - Aktuarieföreningen berättar om aktuarieyrket, utskottet och aktuarieföreningen

10:15-10:45 MERCER - Nils Rydenfalk, Senior Aktuarie på Mercer berättar om hur de driver globala aktuariella projekt

10:45-11:15 PROVER - Jesper Carlström, Vice President, Project Delivery: “Formella metoder för järnväg”

11:15-11:30 Fika

11:30-12:00 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT SERVICES - Robert Szulkin, Senior Advisor Statistics. Robert delar med sig av sina erfarenheter som konsult inom biostatistik med inriktning mot akademisk forskning.

12:00-12:30 FINANSINSPEKTIONEN - Magnus Strömgren, Biträdande områdeschef för Försäkring på Finansinspektionen: ”Matematikens roll i Finansinspektionens tillsyn av försäkringssektorn”

12:30-13:00 Lunch

13:00-13:30 FINGERPRINT CARDS - Sara Soltani, Algorithm Development Engineer (in English)

13:30-14:00 Our Master Programmes & PhD Studies (in English)

14:00-14:30 GOOGLE – Alex Loiko berättar om sitt arbete inom ljudbehandling och signalteori.

14:30-15:00 Avslutning och mingel

Utställare

Strålsäkerhetsmyndigheten, Lärarjouren, Naturvetarna, Mattecoach Vetenskapens Hus, Mercer, Aktuarieföreningen, Prover, SU, Alumni Teach for Sweden, Scandinavian Development Services, Statisticon, Elekta.

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 23 mars 2016 i hus 5, Kräftriket.

Program

09:30-10:00 Frukost och mingel vid info-torget

På info-torget utanför sal 15 kan du samtala och mingla med representanter för studentkåren, lärarjouren, Mattecentrum, Karriärservice, studievägledare och alumnkoordinatorer m.fl.

10:00-10:05 Presentation av dagens program

10:05-10:40 Eric Emtander, Risk Analyst, SEB

10:40-11:00 Karriärservice vid Studentavdelningen visar på olika vägar att hitta jobben

11:00-11:35 Enhetscheferna Anna Tihinen och Johan Berglund berättar om FRA:s verksamhet och om hur det kan vara att arbeta som matematiker på FRA

11:35-11:40 Information om utbytesprogram

11:40-11:55 Information about our master's programmes (in English)

11:55-12:00 PhD studies (in English)

12:00-12:25 Pinar Larsson, Data Analyst, Widespace, (in English)

12:25-12:55  Lunch serveras vid infotorget utanför sal 15

12:55-13:30 "Lärare - världens bästa yrke". Paul Meyer, gymnasielärare i matematik, ekonomi och ryska, Danderyds gymnasium

13:30-13:40 Hur går det för matematikstudenterna efter studierna? Studievägledare vid Matematiska institutionen presenterar efter studierna-rapporten

13:40-13:45 Stockholms universitets alumnkoordinator berättar om alumnverksamheten och möjligheterna och betydelsen av att knyta arbetslivskontakter och bygga nätverk

13:45-13:50 Representanter för MSR, matematiska studentrådet och SIGMA, matematiska ämnesföreningen informerar om verksamheten

13:50-14:25 Mehrdad Jafari Mamaghani, statistiker, Thermo Fisher Scientific. Mehrdad berättar om statistik i IV-diagnostik produktion samt allergiforskning och om framtidens statistiker

14:25-14:55 Maria Engqvist, Senior Manager, FCG Risk och Compliance AB
Maria delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta som aktuarie på försäkringsbolag och som konsult

14:55-15:00 Avslutning

Arbetsmarknadsdagen ägde rum 25 mars 2015 i hus 5, Kräftriket.

Program

09:30-10:00 Frukost och mingel

På info-torget utanför sal 15 kan du samtala och mingla med representanter för studentkåren, My Academy, Mattecentrum, masterprogramstuderande, studievägledare och Alumnkoordinator Leona Axelsson. Du kan också få CV-tips från Karriärservice.

10:00-10:05 Presentation av dagens program

10:05-10:30 Andreas Lagerås, Portföljförvaltare, AFA

10:40-11:05 Annica Dominicus, Biostatistiker, Scandinavian Development Services

11:15-11:40 Anna Tihinen, Enhetschef och Fredrik Wallin, Talesperson, FRA

11:50-12:15 Tomas Keller, Data Scientist, TeliaSonera

12:15-12:45  Lunch serveras vid info-torget utanför sal 15

12:45-13:10 Marita Teräs, Strateg, Kompetens och arbetsmarknad, Naturvetarna

13:20-13:45 Sini Kilpeläinen och Jacob Järås, Biostatistiker, Regionalt Cancer Centrum

13:55-14:05 Max Bretschneider, Studiebevakare, SUS och András Borbely, Ordförande ämnesföreningen Sigma

14:05-14:15 Information om våra masterprogram

14:15-14:25 Doktorander, Matematiska institutionen

14:25-14:35 Rebecka Wigsén, Regionsansvarig Stockholm och Rasmus Ornstein, Verksamhetschef, Mattecentrum 

14:35-14:45 Fikapaus

14:45-15:10 Magnus Sörin, BI-konsult, Claremont

15:20-15:45 John Brandel, Head of Actuarial, EY

15:55-16:00 Avslutning

 

Kontakt

Arbetsmarknadsfrågor och karriärvägledning
På denna sida