Stockholms universitet

Karriär

Naturvetare och matematiker har en bred arbetsmarknad och finns på de mest skiftande positioner i yrkeslivet. En del går vidare till forskningen, medan andra börjar arbeta i näringslivet eller skolan.

 

Naturvetare och matematiker har en bred arbetsmarknad och finns på de mest skiftande positioner i yrkeslivet. En del går vidare till forskningen, medan andra börjar arbeta i näringslivet eller skolan. Vissa arbetar som konsulter, startar eget eller kompletterar sin utbildning med t.ex. ekonomi, juridik eller journalistik och får på så sätt en unik och attraktiv kunskapsprofil.

Ditt viktigaste konkurrensmedel som examinerad naturvetare är att du har en förmåga att analysera, tänka kritiskt och lösa problem. Dessa egenskaper är mycket eftertraktade hos arbetsgivare och står alltid högt i kurs oberoende av var du hamnar i livet. En annan fördel med att studera naturvetenskap och matematik vid Stockholms universitet är närheten till näringslivet. Under din studietid får du tillfälle att etablera kontakter med arbetsgivare som i framtiden kanske kan erbjuda dig ett arbete.

 

 

Naturvetare är nöjda med sin utbildning

Drygt nio av tio naturvetare och matematiker som examinerades från Stockholms universitet åren 2014-2017 var nöjda med sin utbildning och tre av fyra upplevde den som relevant för sitt nuvarande yrke. Detta enligt rapporten Efter studierna från Naturvetenskapliga fakulteten.

Efter studierna, del 1 

Efter studierna, fördjupning  

Låg arbetslöshet bland de nyexaminerade

Naturvetenskapliga fakulteten har vart fjärde år sedan 1996 gjort uppföljningar av sina utexaminerade studenter. Den sjunde och senaste rapporten ”Efter studierna” omfattar 1 537 personer som tog ut examen eller utförde examensarbete vid fakulteten under åren 2014-2017. Endast 4 % av de svarande var vid tillfället arbetssökande. 

Synpunkter om utbildningen

Hela 91 % av de svarande angav att de var nöjda med sin utbildning och färdigheter de fått med sig var bland annat kunskap i ämnet samt att kritiskt tolka och diskutera problemställningar. 

Sofia Kjellman läste miljövetenskap och en master i kvartärgeologi och klimatutveckling. Hon tyckte att fältarbete tillförde det där lilla extra.

Det var kul att få vara ute mycket och samla in data som vi jobbade vidare med. Man får se häftiga landskap, och det var också då man riktigt lärde känna varandra.

 

Rapporten Efter studierna, PDF

Efter studierna del 1

Efter studierna, fördjupning, del 2

Efter studierna, intervju med avnämare, del 3

Sektionsvisa sammanfattningar

Biologi

Geo- och miljövetenskaper

Kemi

Matematik och fysik

 
Arbetsmarknadsdagen för naturvetare och matematiker. Foto: Lina Enell
Arbetsmarknadsdagen för naturvetare. 

På arbetsmarknadsdagen för naturvetare får du som student träffa företag, organisationer eller myndigheter och få en inblick i naturvetarnas breda arbetsmarknad. Du får möjlighet att träffa företag och företagare med behov av naturvetenskaplig kompetens samt före detta naturvetarstudenter som berättar om vad de gör idag. Att delta är gratis och vi bjuder på lunch. 

Årets arbetsmarknadsdag anordnades den 8 februari 2023

 

Tidigare student

Undrar du vad din utbildning kan leda till efter studierna? Här kan du läsa om hur det har gått för våra alumner, det vill säga våra tidigare studenter. Varför valde de naturvetenskap, vad var roligast, vad gör de idag och har de några tips och råd?

Alumnporträtt

På denna sida