Stockholms universitet

Stort intresse för naturvetare på arbetsmarknadsdagen i Aula Magna

Vilka företag söker naturvetare? Hur ser arbetsmarknaden ut? Och vilka kompetenser är viktiga? Det var några av funderingarna som studenter fick besvarade under arbetsmarknadsdagen för naturvetare som arrangerades i Aula Magna.

Under dagen var drygt 35 arbetsgivare på plats för att presentera sin verksamhet och knyta kontakter med studenter. Flera av dem var själva alumner från Stockholms universitet. Här delar några av dem med sig av sina karriärtips och berättar om tiden som student vid Stockholms universitet.
 

Agnes Larsson i Aula Magna.
Agnes Larsson. Foto: Sofie Trosell

Agnes Larsson har en kandidatexamen i miljökunsksap och har även läst marinbiologi vid Stockholms universitet. Idag arbetar hon på WSP, som är ett konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling.

Varför deltar WSP på arbetsmarknadsdagen?
– Vi är här för att visa upp vår spännande arbetsplats och ge en inblick i hur det är att vara miljökonsult hos oss.

Vilket är ditt bästa minne från Stockholms universitet?
– Naturvetenskapliga föreningen och allt roligt vi studenter hade tillsammans där. När folk säger att det inte finns något studentliv på Stockholms universitet är jag den första att säga emot – det gör det visst!

Vad har du för tips till studenter som vill jobba i din bransch?
– Tro på det du kan och sök även tjänster som du inte är kvalificerad för. Ofta annonseras inte juniora tjänster ut, så det kan vara värt att även titta på de mer seniora rollerna. Det är ett sätt att få arbetsgivarens uppmärksamhet på dig och dina kompetenser. 
 

Johanna Haglund i Aula Magna.
Johanna Haglund. Foto: Sofie Trosell

Johanna Haglund har en doktorsexamen i toxikologisk genetik från Stockholms universitet. Hon är grundare till Metasafe, ett företag som arbetar med biotransformation. Det innebär att man tittar på hur läkemedel omvandlas i kroppen.

Varför deltar MetaSafe på arbetsmarknadsdagen?
– Vi vill visa att vi finns och kanske hitta vår nya rekrytering.

Vilket är ditt bästa minne från SU?
– Alla interaktioner och allt kunskapsutbyte mellan oss studenter, labbassistenter, lärare och forskare. Tillsammans var vi otroligt duktiga på att lösa problem med begränsade resurser.

Vad har du för tips till studenter som vill jobba i din bransch?
– Branschen är väldigt bred, så mitt bästa tips är att kontakta företag som du är nyfiken på för att höra vilken typ av tjänster och roller som finns i de olika bolagen och vad det innebär. 
 

Alexander Stockhaus i Aula Magna.
Alexander Stockhaus. Foto: Sofie Trosell

Alexander Stockhaus har en masterexamen i marinbiologi från Stockholms universitet. På arbetsmarknadsdagen representerade han NIRAS, som är ett ingenjörsföretag inom hållbar samhällsbyggnad.

Varför deltar NIRAS på arbetsmarknadsdagen?
– NIRAS är en spännande arbetsplats och vi vill öka vår synlighet bland presumtiva medarbetare. 

Vilket är ditt bästa minne från Stockholms universitet?
– Fältkurserna på marinbiologiprogrammet. Som att vara på sommarkollo fast med studier!

Vad har du för tips till studenter som vill jobba i din bransch?
– Mitt tips är att göra praktik hos en arbetsgivare som du kan tänka dig att jobba hos. Samma sak när du gör ditt masterarbete, försök att skriva något som är kopplat till vad du vill arbeta med.
 

Eva Wendelin i Aula Magna.
Eva Wendelin. Foto: Sofie Trosell

Eva Wendelin har en examen i biogeovetenskap från Stockholms universitet. Hon arbetar idag vid den myndighet som ansvarar för berg, jord och grundvatten i Sverige – Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Varför deltar SGU på arbetsmarknadsdagen?
– Vi vill hitta nya medarbetare och informera om att vi finns. Under sommarhalvåret anställer vi också extrageologer för undersökningsarbete i fält och dessa är ofta studenter.

Vilket är ditt bästa minne från Stockholms universitet?
– Mitt bästa minne är när jag började läsa vid naturgeografen (Institutionen för naturgeografi) för då blev vi biogeostudenter så fint välkomnade och jag kände mig verkligen hemma där. Det var en fantastisk utbildning, och våra fältkurser var höjdpunkten. 

Vad har du för tips till studenter som vill jobba i din bransch?
– Jag brukar alltid tipsa om att man i min bransch ska vara bra på geografiska informationssystem, GIS. Det är en väldig fördel att vara van vid de verktyg man använder för att kunna göra geografiska analyser. 


Arbetsmarknadsdagen i Aula Magna arrangerades av Naturvetenskapliga fakulteten och Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms universitet. 

Samma dag anordnade Matematisk-fysiska sektionen en arbetsmarknadsdag för studenter i matematik, fysik, astronomi och meteorologi, Matematiken och fysiken i arbetslivet.

Är du nyfiken på våra naturvetenskapliga utbildningar? Läs mer här.