Stockholms universitet

Kurser i naturvetenskap

Stockholms universitet har ett rikt utbud av matematiska och naturvetenskapliga kurser att erbjuda. 

Ett klokt och annorlunda kursval kan senare visa sig vara värdefullt när du söker arbete. Möjligheten att skapa ett kunnande som du är ensam om är större när du själv kombinerar kurser än på en programutbildning.
En annan fördel är att du får läsa just de ämnen som du verkligen är intresserad av. Men det krävs också mer planering av studierna.

Naturvetenskapliga och matematiska kurser

 

Genom att kombinera olika kurser kan du själv skräddarsy din utbildning och få examen i något av Naturvetenskapliga fakultetens många områden.

En kandidatexamen tar tre år av heltidsstudier att klara av, 180 högskolepoäng. Av dessa måste kurser inom huvudområdet utgöra minst 90 högskolepoäng (tre terminer).

Masterexamen tar ytterligare två år, vilket motsvarar 120 högskolepoäng. och fördjupningen inom huvudområdet måste utgöra minst 60 högskolepoäng av de totala 120 högskolepoängen som ska läsas. I dessa examina ingår ett självständigt arbete om minst 15 respektive 30 högskolepoäng.

 

Några tips på vägen:

  • snegla på kandidatprogrammens upplägg, även om du sedan väljer kurser efter egen smak.
  • tala med institutionernas studievägledare. De har kunskap om kurserna inom sitt område och kan svara på frågor om vilka kurser som bäst svarar mot dina individuella önskemål och hur det kan vara lämpligt att kombinera kurserna.
  • leta bland naturvetarkurserna på
    universitetets hemsidor.
 

 

 

För att du vill studera naturvetenskap men saknar gymnasiebehörigheten. För att du är redo för nya utmaningar. För att du vill arbeta med jorden, miljön, universum, allt som lever, energi, hur man botar sjukdomar eller att ta fram en hållbar värld.

Läs vårt naturvetenskapliga basår

 

 

 

En orienteringskurs ger dig en möjlighet att orientera dig om olika yrken och utbildningsvägar. 

Se vilka naturvetenskapliga orienteringskurser som erbjuds

 

 

Vetenskaplighet 1,5 hp är obligatorisk för att ta ut en kandidatexamen vid den Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Delkursen ingår för de flesta ämnen i kursplanen för det självständiga arbetet/examensarbetet på grundnivå, men läses oberoende av när du gör ditt självständiga arbete. Det aktuella upplägget av delkursen innebär att det är en fördel om du läser det tidigt i utbildningen.

Kursen ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är ej ämnes- eller uppsatsspecifik. Den består av fem seminarier om vetenskaplighet, inklusive obligatorisk kurslitteratur samt ett avslutande skriftligt prov. Efter att du genomfört och blivit godkänd på kursen förväntas du ha insikter om begreppet vetenskaplighet.

Delkursen kommer att ges på halvfart (eftermiddagstider) två gånger per termin

Kursen ges på svenska och engelska. Ett tillfälle per termin på vardera språk.

Vid frågor, kontakta Mattias Barkelius: mattias.barkelius@geo.su.se

Anmälan till kursen är obligatorisk Anmälan sker via denna länk

 

 

Någon håller upp en jordglob ovanför huvudet
Foto: Jason/Flickr cc

Så motverkar vi klimatförändringar

Vad kan vi göra för att vända på kurvorna och motverka klimatförändringarna? I höst kan du lära dig mer på kursen Climate Change Solutions. Sök senast 19 april!

Kursen är en gemensam satsning av forskare och lärare vid Stockholms universitetet som riktar sig till alla studenter, och även till personer som är yrkesaktiva.

Kursen ger en översyn av möjligheter till omställning till hållbar utveckling som finns inom vitt spridda sektorer av samhället – med huvudmålet att bidra till att vända på klimatkurvorna

Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi och ansvarig för kursen

Läs mer om kursen Climate Change Solutions – Bending the Curves (MI2006) och ansök här.

 

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

Är du intresserad av entreprenörskap? Är du student vid Stockholms universitet? Då kan du söka till SSES. 
SSES är en tvärvetenskaplig, global plattform som erbjuder gratis kurser för studenter och alumner vid Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Konstfack, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Kungliga musikhögskolan (KMH) och Handelshögskolan (SSE).

Vad händer i år? Länk till kalendarium 

På denna sida