Stockholms universitet

Kontakta en studievägledare inom naturvetenskap

Om du har några frågor kring utbildningarna och kurserna är du välkommen att kontakta studievägledarna för respektive ämne.

 

Allmän Studie- och karriärvägledning

Har du allmänna frågor som inte rör ett specifikt ämne? Kontakta i första hand Studie- och karriärvägledningen.

Telefon: 08-16 28 45
E-post: studentavdelningen@su.se
Studievägledning

 

Astronomi

Studievägledare / Utbildningskoordinator
 

Biogeovetenskap, geografi, geovetenskap, miljövård och hållbar samhällsutveckling

Vikarierande studievägledare på grundnivå
Studievägledare på avancerad nivå
 

Biologi, marinbiologi och molekylärbiologi

Studievägledning på kandidatnivå
Studievägledning på masternivå
 

Datalogi och beräkningsteknik

Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
 

Fysik och sjukhusfysik

Utbildningskoordinator
 

Geologiska vetenskaper

Studievägledare och studieadministration för kandidatutbildning
 

Kemi

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition
 

Matematik och matematisk statistik

Studievägledning matematik och matematisk statistik
 

Meteorologi, oceanografi och klimat

Studievägledare
 

Miljövetenskap

Frida Edberg
Studievägledare miljövetenskap
tfn: 08-674 72 62
e-post: studeranu@aces.su.se

Paula Jokela
Studievägledare miljövetenskap
tfn: 08-674 73 39
e-post: studeranu@aces.su.se

 

Nutrition/näringslära

Sara Bruce
Studievägledare nutrition/näringslära
tfn: 08-524 811 52
e-post: sara.bruce.1@ki.se 

På denna sida