Stockholms universitet

Masterprogram inom naturvetenskap

En utbildning på avancerad nivå ger dig en chans att fördjupa dig i ett ämne och göra dig ännu attraktivare på arbetsmarknaden. Du får kunskaper som är av nytta både inom arbetslivet och inom forskarvärlden. 

Du som redan har en grundutbildning på minst 180 högskolepoäng kan studera på avancerad nivå. Du kan antingen läsa en masterutbildning som oftast omfattar två års studier, men det finns också en mängd fristående kurser på avancerad nivå. Många av våra masterutbildningar ges på engelska och du läser med studenter från hela världen.

Läs mer om utbildningsnivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå)

MSc students, Photo: Richard Gyllencranz

Mer om masterutbildningar på våra engelska sidor

Följ oss

Instagram.com/naturvetare.su

Facebook.com/NaturvetenskapligaFakulteten