Stockholms universitet

Internationella möjligheter

Vill du bredda din akademiska horisont och få en djupare förståelse för olika länder? Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder dig spännande möjligheter att studera utomlands!

I dagens föränderliga värld är det viktigt att vi värnar om ett öppet och inkluderande internationellt akademiskt samarbete. Studentmobilitet bidrar till en större mångfald av idéer och erfarenheter, vilket skapar en mer globalt orienterad och dynamisk akademisk miljö där studenter från olika delar av världen kan mötas och lära av varandra.

Genom att studera utomlands kan du få ett värdefullt tillfälle att ta del av olika kulturer och perspektiv, utveckla dina akademiska kompetenser och öka dina karriärutsikter, få ett större nätverk av kontakter, samt förbättra dina språkkunskaper.

Som student vid Stockholms universitet har du många intressanta möjligheter att få internationella erfarenheter, både genom utbytesstudier och praktik. Inom det naturvetenskapliga området arbetar vi kontinuerligt för att utöka och stärka våra internationella partnerskap. Vi har samarbetsavtal med universitet i olika delar av världen, både på institutions- och fakultetsnivå.

 

Studera utomlands

Nedan hittar du information om de universitet som Naturvetenskapliga fakulteten samarbetar med på fakultetsnivå. För att få information om utbytesstudier via din institution, besöka din institutions webbsida eller vänd dig till din utbyteskoordinator.

University of Illinois Urbana-Champaign, USA

Nanyang Technological University, Singapore

University of Amsterdam, Nederländerna

 

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta exchange@science.su.se.

För kontaktuppgifter till utbyteskoordinatorer, se Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

På denna sida