Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövård och fysisk planering, examensarbete

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder.

Du lär dig också att samla in, bearbeta och kritiskt tolka datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett vetenskapligt perspektiv och relatera det dagsaktuella kunskapsläge. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. 

Kursen ingår i Masterprogram i miljövård och fysisk planering (NMIFO)

Kursen sökes via www.antagning.se inom Masterprogram i miljövård och fysisk planering senast den 17 oktober inför vårterminen. Logga in på antagning.se som student vid Stockholms universitet. Du registrerar dig själv på kursen genom webbregistrering, på Ladok för studenter, senast den 16 januari.

Instruktioner om projektplan och examination

 • Kursupplägg

  Notera att examensarbete inom programmet även erbjuds i andra omfattningar efter diskussion och godkännande av programansvarig:

  • Miljövård, miljöanalys och fysisk planering, examensarbete, 45 hp (GE9029)
  • Miljövård, miljöanalys och fysisk planering, examensarbete, 60 hp (GE9030)

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning. Handledning ges endast inom den planerade kurstiden.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till Koordinator för examensarbeten vid frågor som rör kursinformation och registrering.

  Koordinator för examensarbeten
  E-post: exjobb@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Salim Belyazid
  E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se