Examensarbete/självständigt arbete

På denna sida har vi samlat det viktigaste som du bör känna till inför och under ditt examensarbete/självständiga arbete.

Under Examensarbete inom kandidatprogram och ämneslärarutbildning finns all information som rör examensarbeten på kandidatnivå men även inom ämneslärarutbildning. Längre ner på sidan finns information som gäller examensarbeten på masternivå Examensarbeten inom masterprogram.

 

Examensarbete inom kandidatprogram och ämneslärarutbildning

Inom kandidatprogram i geografi, i biogeovetenskap och i geovetenskap söker du kurser via antagning.se.

Inom Kandidatprogram i geovetenskap på distans ansöker du också till kurser via antagning.se. Du kan välja att skriva examensarbete hos oss eller vid Institutionen för geologiska vetenskaper. 

Självständigt arbete i geografi inom ämneslärarprogram anmäler du dig till enligt information från institutionen.

När du är antagen till kursen registrerar du dig själv i Ladok med webbregistrering. Är du antagen med VI (villkor) har du fram till kursstart att uppfylla förkunskapskravet.

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. För examensarbete/självständigt arbete i biogeovetenskap, i geografi eller i geovetenskap diskuteras ämnesval och handledare med kursansvarig vid ett introduktionstillfälle eller under den förberedande kursen/kursdelen som som ges innan. 

Du har ofta möjlighet att påverka uppsatsämne. Vid kursintroduktion presenteras olika ämnesförslag och handledare. Har du själv ett eller flera ämnesförslag kan du diskutera dessa i samband med introduktionen med kursansvarig.

Antalet handledningstimmar står reglerat i kursplanen och handledning ges endast inom den planerade kurstiden dvs kurstillfället. Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen. Institutionen betalar inte ersättning till externa handledare.

Inom ramen för examensarbeten i biogeovetenskap och i geovetenskap måste du också ha fullgjort ett obligatoriskt moment Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursmomentet kan med fördel påbörjas terminen innan du påbörjar ditt examensarbete. Information om Vetenskaplighet och anmälan finns på denna sida

Vetenskaplighet 1,5 hp

Tillsammans med din handledare ska du upprätta en projektplan enligt mallen:

Projektplan för examensarbete (118 Kb)

Projektplanen ska sedan skickas via e-post till exjobb@natgeo.su.se.

Uppsatser vid institutionen ska vara formaterad enligt  SUs uppsatsmall (110 Kb) .

Examensarbeten och självständiga arbetet på kandidatnivå bedöms efter dessa betygskriterier: 

Betygskriterier för examensarbeten på grundnivå (32 Kb)

Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet (GE9024) bedöms särskilda betygskriterier som delas ut vid kursstart.

I slutet av kursen ska ditt examensarbete/självständiga arbete presenteras vid ett schemalagt seminarium. Hur det går till beror på vilken kurs som du läser och särskilda anvisningar delas ut av kursansvarig.

 

Examensarbete inom masterprogram

Inom våra masterprogram söker du inte kurserna för examensarbete via antagning.se. Börja med att kontakta din programansvarig i god tid.

Examensarbeten på avancerad nivå ges inte som fristående kurser och ansökan till dessa kurser är endast möjlig för studenter som är antagna till något av institutionens masterprogram.

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. Vänd dig till programansvarig för diskussion av ämnesval och lämplig handledare. Det är också från programansvarig du får information om vem som blir din examinator och bedömare.

Antalet handledningstimmar står reglerat i kursplanen och handledning ges endast inom den planerade kurstiden dvs kurstillfället. Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen. Institutionen betalar inte ut ersättning till externa handledare. 

Tillsammans med din handledare ska du upprätta en projektplan enligt mallen:

Projektplan för examensarbete (118 Kb)

Projektplanen ska sedan skickas via e-post till exjobb@natgeo.su.se.

Uppsatser vid institutionen ska vara formaterad enligt  SUs uppsatsmall (110 Kb) .

För att ansöka och registrera dig till kurserna kontakta Koordinator för examensarbete exjobb@natgeo.su.se i god tid innan du ska påbörja ditt examensarbete. Bifoga ifylld projektplan.

Kurstillfällen startar enligt följande:

Kurs Hösttermin Vårtermin
Examesarbete 30 hp Period A-D Period A-D
Examensarbete, 45 hp Period A-D + period A-B (Vt)  
Examensarbete, 45 hp Period C-D + period A-D (Vt)  

Examensarbete, 60 hp

Period A-D + period A-D (Vt)  

 

Avikande kurstillfällen och fältarbete under sommarterminen:

Ska du ut i fält måste du vara registrerad för att försäkring ska gälla och du behöver därför anmäla registrering och tidsplan i god tid innan sommarterminen börjar.

Försäkring vid utlandsvistelse

Vid utlandsvistelse för fältarbete under examensarbete är det viktigt att du är registrerad och att din handledare har beställt en Student UT-försäkring för dig innan du reser. Det är handledaren som ansvarar för att du är försäkrad under fältarbetet men du som student bedöver stämma av med handledaren att detta är ordnat.

Examensarbeten på masternivå bedöms efter dessa betygskriterier: 

Betygskriterier för examensarbeten på avancerad nivå (32 Kb)

Bokning av presentation görs i samråd med både din handledare och examinator. Observera att din handledare först ska ha godkänt ditt examensarbete för presentation och inlämning till examinator innan du kontaktar din examinator och bokar tid/lokal för presentation.

  • Din examinator kan behöva ditt examensarbete upp till 2 veckor för att hinna läsa ditt examensarbete. Kontakta därför även din examinator när du gör din anmälan för att få information när du senast ska skicka in din slutversion.
  • Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) bokas normalt inga presentationstillfällen.
  • Presentationslokal bokas av dig genom kontakt med lokaler@natgeo.su.se. Meddela ditt namn, kurs och uppsatstitel samt dag, tid och namn på handledare vid bokning.
  • Innan presentationen måste du som student själv kontrollera att tekniken fungerar. Ta t.ex. med egen adapter för Mac. Presentationen bör ta max 30 minuter och fördelas förslagsvis enligt följande: ca. 20 min presentation samt tid för frågor.
 

Betygsrapportering, inlämning av slutversion och publicering i DiVA

Examinator meddelar dig betyg via e-post när examensarbetet/det självständiga arbetet är betygsatt. Därefter rapporteras betyget i Ladok.

Efter utlåtande från examinator har du möjlighet att göra de sista ändringarna. Därefter skickar du in slutversionen för arkivering till koordinator för examensarbeten, exjobb@natgeo.su.se (inom en månad från presentation). Uppsatsen bör skickas som en pdf-fil och ska vara formaterad enligt  SUs uppsatsmall (110 Kb) .

Koordinator för examensarbeten kommer då att anpassa filen för arkivering, ex. genom att ge uppsatsen ett serienummer och ett förord från institutionen. Du får sedan tillbaka en pdf-fil som kan användas för tryck/utskrift av papperskopia, digital distribution eller för att ladda upp uppsatsen i DiVA. Vid terminsslut på vårterminen kan det ta extra tid lång tid innan du får tillbaka din arkivversion för publicering i DiVA.

Lathund registrera uppsats i DiVA (495 Kb)

DiVA-registrera din publikation

 

Examen

Är examensarbetet den sista kursen inom programmet och att samtliga kurser avslutade söker du examen.

Examen

 

Kontakt

Koordinator för examensarbeten
På denna sida