Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Biogeovetenskap, examensarbete

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt i biogeovetenskap formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen.

Kursen är den sista och avslutande kursen på Kandidatprogram i biogeovetenskap. Kursen kan inte sökas som fristående kurs.

Observera att i kursen ingår även ett obligatoriskt kursdel Vetenskaplighet, 1,5 hp.

Vetenskaplighet, 1,5 hp

 

 • Kursupplägg

  I början av den sjätte och sista terminen på programmet kallas du till ett inledande informationsmöte. Examensarbetet ges i kursform vilket innebär en gemensam kursstart och ett gemensamt kursavslut. Den första veckan ägnas åt förberedelser, där du bland annat ska fundera över ämne/frågeställning, kontakta handledare, skrivande av projektplan etc. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

  Instruktioner för examensarbete/självständigt arbete

  Delkurser

  • Projekt, 13,5 hp
  • Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet, 1,5 hp
  Observera att i kursen ingår även ett obligatoriskt kursdel Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursdelen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Kursdelen måste vara godkänd och avslutad för att kunna avsluta examensarbetet med godkänt betyg.

  Du måste anmäla dig till kursdelen och den ges varje termin. Du kan också anmäla dig redan terminen innan du skriver ditt examensarbete:

  Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Regina Lindborg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen utgörs av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledare.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Koordinator för examensarbeten
  E-post: exjobb@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Regina Lindborg
  E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt