Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biogeovetenskap, examensarbete

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt i biogeovetenskap formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen.

Kursen är den sista och avslutande kursen på Kandidatprogram i biogeovetenskap. Kursen kan inte sökas som fristående kurs.

Observera att i kursen ingår även ett obligatoriskt kursdel Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursdelen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Du måste anmäla dig till kursdelen och den ges varje termin. Du kan också anmäla dig redan terminen innan du skriver ditt examensarbete.

Vetenskaplighet, 1,5 hp

 • Kursupplägg

  I början av den sjätte och sista terminen på programmet kallas du till ett inledande informationsmöte. Examensarbetet ges i kursform vilket innebär en gemensam kursstart och ett gemensamt kursavslut. Den första veckan ägnas åt förberedelser, där du bland annat ska fundera över ämne/frågeställning, kontakta handledare, skrivande av projektplan etc. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

  Läs mer på institutionens hemsida: Instruktioner för examensarbete/självständigt arbete.

  Delkurser

  • Projekt, 13,5 hp
  • Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet, 1,5 hp
  Observera att i kursen ingår även ett obligatoriskt kursdel Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursdelen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Du måste anmäla dig till kursdelen och den ges varje termin. Du kan också anmäla dig redan terminen innan du skriver ditt examensarbete.

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Regina Lindborg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen utgörs av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledare.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Koordinator för examensarbeten
  E-post: exjobb@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Regina Lindborg
  E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se