Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i biogeovetenskap

Biogeovetenskap ger dig kunskaper och färdigheter inom både det biologiska och geovetenskapliga området.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Dessa kunskaper ska utgöra grund för vidare studier i natur- och miljövård, som är programmets huvudinriktning. Utbildningens integrerade karaktär ger dig en god vana att applicera ett helhetsperspektiv i miljöfrågor, vilket är en ovärderlig förmåga i ditt framtida arbetsliv. Under utbildningen tillägnar du dig också en metodik för att kunna analysera miljöproblem av skilda slag, såsom inventeringsmetodik, provtagningstekniker, med mera. Utbildningen ger dig också en god bakgrund för att arbeta med geografiska informationssystem GIS.

Kandidatprogram i biogeovetenskap ges av Institutionen för naturgeografi och är ett samarbete mellan Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för geologiska vetenskaper.

 • Programöversikt

  Programmet är en treårig utbildning på grundnivå som leder fram till en kandidatexamen i biogeovetenskap. En stor del av studierna består av exkursioner till och fältkurser i olika delar av Sverige. Deltagande i fältkurser och exkursioner är alltid obligatoriskt. Fältundervisningen är ofta förlagd till sommartid men kompensationsledighet ges under vinterhalvåret. Ett viktigt syfte med utbildningen är att kunna tillämpa biogeovetenskapliga kunskaper inom praktiskt natur-och miljövård. Programmets sista år innehåller därför med en miljövårdskurs för biogeovetare och ett självständigt arbete i biogeovetenskap.

  År 1

  Hösttermin

  Geologiska vetenskaper, 15 hp

  Naturgeografi, 15 hp

  Vårtermin

  Celler, gener och populationer, 15 hp

  Organismernas mångfald och evolution, 15 hp

  Sommartermin

  Floristik, 5 hp

  Östersjöns miljö för biogeovetare, 8 hp

  Faunistik, 5 hp

  År 2

  Hösttermin

  Kvartärgeologi och hydrologi, 10 hp

  Fysiologi, 15 hp

  Vårtermin

  Ekologi I, 15 hp

  Sommartermin

  Marinekologi, 6 hp

  Svenska landskp, 2,5 hp

  År 3

  Hösttermin

  Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 6 hp

  Mark, landformer och vegetation, 7,5 hp

  Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp

  Digital landskapsanalys och visualisering, 7,5 hp

  Vårtermin

  Miljövård för biogeovetare, 10 hp

  Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp

 • Mer information

  Biogeovetenskap är en tvärvetenskaplig miljöutbildning som inriktar sig mot naturvård och de miljökonsekvenser som blir följden av människans utnyttjande av naturens resurser. Du lär dig att se och förstå samspel i naturen och hur vi människor påverkar den.

  Biogeovetenskap ger dig en bred kunskapsbas som bygger på fördjupade kunskaper inom geovetenskap som biogeografi, GIS, marklära, kvartärgeologi, klimat och inom biologi som zoologi, floristik, marinbiologi, ekologi samt natur- och miljövård.

  Examen och masterprogram

  Kandidatprogrammet i biogeovetenskap leder till följande examen Naturvetenskaplig kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet biogeovetenskap.

  Som biogeoveterare kan du sedan välja att läsa något av våra internationella masterprogram:

  Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS

  Masterprogram i landskapsekologi

  Masterprogram i miljövård och fysisk planering

  Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat

  Eller ett masterprogram med biologisk inriktning:

  Masterprogram i biologi

  Masterprogram i biodiversitet och systematik

  Masterprogram i ekologi och biodiversitet

  Masterprogram i marinbiologi

  Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling

  Notera särskilda behörighet för vissa program. Som biogeovetare finns det också möjlighet att söka flera andra masterprogram som har krav på en naturvetenskaplig kandidatexamen.

  Följ oss på Facebook

  Vill du veta mer om biogeo och vad våra tidigare studenter arbetar med, och vill ha tips om praktik- och jobbtips som dyker upp.

  Följ oss och våra tidigare studenter på Facebook

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  ”Vi kan ju faktiskt bidra till att begränsa klimatförändringarnas effekter”

  Johan Eriksson har läst kandidatprogrammet i biogeovetenskap, där man lär sig om berg och jord, vatten och hav, klimat och miljö, och hur de tillsammans samspelar med livet på jorden.

  Johan Eriksson, tidigare student på Kandidatprogram i biogeovetenskap. Fotograf Jens Olof Lasthein.
  Johan Eriksson, tidigare student på Kandidatprogram i biogeovetenskap. Fotograf Jens Olof Lasthein.

  Kurserna i programmet har stor koppling till målen i Agenda 2030.

  Studierna innebär fältstudier och exkursioner för att ta reda på vad planeten består av. Man lär sig geologiska tidsskalor, livets utveckling och inte minst vilka processer och kemiska kretslopp som ligger till grund för klimatförändringar. Johan gillar fältstudier där man får känna och se på plats, det skapar både engagemang och gemenskap.

  – När man jobbar i grupp får man se vad man själv och projektgruppens medlemmar är bra på, lära sig att planera, kommunicera och samarbeta för att processa och analysera data. Mina kurskamrater är uppdelade i två grupper, de som är intresserade av havsekologins större frågor, och de som mer vill ägna sig åt till exempel en arts överlevnad och påverkan.

  Johan tycker att marinekologi är intressant. Den kursen innebär bland annat två veckors fältstudier på västkusten för att få artkunskap om alger, sjöstjärnor och krabbor. Därefter följer en ekologisk del för att ta reda på hur vattnet påverkar, vem som äter vem och vad som gynnar olika arter. Studierna görs genom snorkling och på en båt där man tar prover och får lära sig om olika metoder. En av lärarna hade med sig en så kallad remote operated vehicle (ROV), en farkost som man manövrerar utan störningar på havet. Johan imponerades av såväl farkosten som av att läraren själv jobbar i fält och kan ge praktiska tips om arbetslivet.

  – Specifikt är det vattenbruk som intresserar mig just nu. Vi behöver bli bättre på socio-ekonomiska-politiska frågor så att till exempel ostronodlingar kan få statligt stöd, det kan vara en hållbarhetsnyckel.

  Johan längtar efter arbetslivserfarenhet när examen är klar. Men vill man ha påbyggnad så finns masterkurser och andra kurser kring hållbarhet. För visst känns framtiden komplex, med så många olika delar som påverkar miljön. Och även en biogeovetenskapsstudent kan ibland känna sig maktlös inför att jobba med klimatförändringarnas effekter.

  – Samtidigt gör studierna att man blir engagerad och alltmer intresserad, vi kan ju faktiskt bidra till att begränsa klimatförändringarnas effekter genom att till exempel rädda en art!

  Möt våra lärare

  Intervju med programansvarig lärare

  Regina Lindborg ser som en viktig uppgift att få balans mellan kurserna och en röd tråd genom utbildningen. Hon forskar om bevarandet av biologisk mångfald, naturbetesmarker, förvaltning av ekosystemtjänster och hållbar matproduktion.

  Regina Lindborg programansvarig för biogeovetenskap. Foto Stockholms universitet.
  Regina Lindborg programansvarig för biogeovetenskap. Foto Stockholms universitet.

  Vem ska söka programmet i Biogeovetenskap?

  Biogeoprogrammet vänder sig till dig som har ett brett intresse för natur, miljö och klimat. Programmet ger dig grundläggande kunskaper inom biologi, geologi, geovetenskap, naturgeografi, ekologi, vilka är viktiga ämnen för att förstå frågor kring hållbar utveckling, bevarande av arter och klimatanpassning.

  Vad är det som utmärker det här programmet?

  Programmet är tvärvetenskapligt med kunniga lärare både inom biologi och geovetenskap, vilket gör det möjligt att förstå ”helheten” till exempel hur berggrund, jordarter och hydrologi påverkar vegetation och djur. Undervisningen bygger både på förståelse av teorier och processer samt praktiska övningar och mycket tid spenderas med laborationer och ute i naturen. En del kurser är därför förlagda till sommaren. Programmet ger också goda kunskaper i geografiska informationssystem (GIS).

  Finns möjlighet till utlandsstudier och praktik?

  Biogeoprogrammet innehåller inga valbara kurser utan är schemalagt alla sex terminerna. Dock finns goda möjligheter till praktik under delar av vinterperioden på grund av kompensationsledigt för undervisning under sommaren.

  Vilka färdigheter får studenterna efter utbildningen?

  Biogeovetenskap ger dig de naturvetenskapliga kunskaper du behöver för att förstå de utmaningar som vårt samhälle i dag ställs inför när det gäller naturvård, klimatanpassning, och hållbar utveckling.

  Vad brukar studenterna få för jobb efter studierna?

  De som gått Biogeoutbildningen är attraktiva på arbetsmarknaden på grund av sin breda och gedigna kunskap både som praktiker och teoretiker. Flertalet av våra nyutexaminerade studenter arbetar inom konsultbranschen med natur och miljöfrågor, men även myndigheter och kommuner är stora arbetsgivare. Möjligheten att få arbete direkt efter utbildningen är mycket god.

  Vilka mastersprogram finns det att välja på?

  Biogeoprogrammet ger goda förutsättningar till fortsatta studier inom alla våra mastersprogram inom biologi och naturgeografi. De flesta brukar välja mastersprogrammen i landskapsekologi eller i geomatik och GIS.

  Vad är roligast med utbildningen?

  Alla exkursioner och arbetet på våra fältstationer – från alpin fjällmiljö till Stockholms skärgård och marina västkusten. Sammanhållningen under utbildningen svetsar samman ett härligt gäng som brukar hålla kontakten långt efter utbildningen är avslutad.

  Vad är svårast med utbildningen?

  Det som uppfattas som det svåraste är att det på de första kurserna är mycket att läsa och sätta sig in i på relativt kort tid. Teorin varvas med praktiska övningar för ökad förståelse.

  Vad vill du att studenterna i framtiden ska berätta om tiden de hade hos oss?

  Studierna var bitvis krävande och intensiva men engagerade lärare och pedagogiskt kursupplägg gav de rätta kunskaperna och förutsättningarna för att jag idag kan jobba med det jag är intresserad av.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kunskap inom biogeovetenskap är viktigt när man arbetar med samhällsplanering, naturresursutnyttjande och miljöövervakning. Biogeovetare arbetar främst inom miljömyndigheter på olika nivåer: Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Andra arbetsområden finns inom den privata sektorn där biogeovetare kan arbeta som rådgivare och konsult. Inom ideella miljöorganisationer finns många arbetsuppgifter som passar en biogeovetare.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Institutionen för naturgeografi
  E-post: studievagledare@natgeo.su.se

  Institutionen för biologisk grundutbildning
  Alexandra Balogh
  E-post: alexandra.balogh@su.se

  Elisabet Weingartner (tjänstledig)

  Programansvar
  Regina Lindborg
  E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se