Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i biogeovetenskap

 • 180 hp

Biogeovetenskap ger dig kunskaper och färdigheter inom både det biologiska och geovetenskapliga området.

Dessa kunskaper ska utgöra grund för vidare studier i natur- och miljövård, som är linjens huvudinriktning. Utbildningens integrerade karaktär ger dig en god vana att applicera ett helhetsperspektiv i miljöfrågor, vilket är en ovärderlig förmåga i ditt framtida arbetsliv. Under utbildningen tillägnar du dig också en metodik för att kunna analysera miljöproblem av skilda slag, såsom inventeringsmetodik, provtagningstekniker, med mera. Utbildningen ger dig också en god bakgrund för att arbeta med Geografiska informationssystem GIS.

Kandidatprogram i biogeovetenskap ges av Institutionen för naturgeografi och är ett samarbete mellan Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för geologiska vetenskaper.

 • Programöversikt

  Programmet är en treårig utbildning på grundnivå som leder fram till en kandidatexamen i biogeovetenskap. En stor del av studierna består av exkursioner till och fältkurser i olika delar av Sverige. Deltagande i fältkurser och exkursioner är alltid obligatoriskt. Fältundervisningen är ofta förlagd till sommartid men kompensationsledighet ges under vinterhalvåret. Ett viktigt syfte med utbildningen är att kunna tillämpa biogeovetenskapliga kunskaper inom praktiskt natur-och miljövård. Programmets sista år innehåller därför med en miljövårdskurs för biogeovetare och ett självständigt arbete i biogeovetenskap. 

  År 1

  Hösttermin

  Geologi och geofysisk, 15 hp
  Naturgeografi, 15 hp

  Vårtermin

  Celler, gener och populationer, 15 hp
  Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

  Sommartermin

  Floristik, 5 hp
  Östersjöns miljö för biogeovetare, 8 hp
  Faunistik, 5 hp

  År 2

  Hösttermin

  Kvartärgeologi och hydrologi, 10 hp
  Fysiologi, 15 hp

  Vårtermin

  Ekologi I, 15 hp

  Sommartermin

  Marinekologi, 6 hp
  Svenska landskp, 2,5 hp
  Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 6 hp

  År 3

  Hösttermin

  Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 6 hp (forts)
  Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp
  Landskapsekologi och marklära, 15 hp

  Vårtermin

  Miljövård för biogeovetare, 10 hp

  Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp

 • Mer information

  Biogeovetenskap är en tvärvetenskaplig miljöutbildning som inriktar sig mot naturvård och de miljökonsekvenser som blir följden av människans utnyttjande av naturens resurser. Du lär dig att se och förstå samspel i naturen och hur vi människor påverkar den.

  Biogeovetenskap ger dig en bred kunskapsbas som bygger på fördjupade kunskaper inom geovetenskap som biogeografi, GIS, marklära, kvartärgeologi, klimat och inom biologi som zoologi, floristik, marinbiologi, ekologi samt natur- och miljövård.

  Efter examen

  Kandidatprogrammet i biogeovetenskap leder till följande examen: Naturvetenskaplig kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet biogeovetenskap.

  Som biogeoveterare kan du sedan välja att läsa något av våra internationella masterprogram:

  • Geomatik med fjärranalys och GIS
  • Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
  • Landskapsekologi
  • Miljövård och fysisk planering
  • Polara landskap och kvartära klimat

  Eller ett masterprogram vid Institutionen för biologisk grundutbildning:

  • Biologi
  • Biodiversitet och systematik
  • Ekologi och biodiversitet
  • Marinbiologi
  • Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling
 • Arbetsmarknad och karriär

  Kunskap inom biogeovetenskap är viktigt när man arbetar med samhällsplanering, naturresursutnyttjande och miljöövervakning. Biogeovetare arbetar främst inom miljömyndigheter på olika nivåer: Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Andra arbetsområden finns inom den privata sektorn där biogeovetare kan arbeta som rådgivare och konsult. Inom ideella miljöorganisationer finns många arbetsuppgifter som passar en biogeovetare.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Insitutionen för naturgeografi
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Institutionen för biologisk grundutbildning
  Elisabet Weingartner
  E-post: elisabet.weingartner@su.se

  Programansvar
  Regina Lindborg
  E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se