Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i ekologi och biodiversitet

Masterprogrammet i ekologi och biodiversitet ger dig de kunskaper du behöver för att förstå de komplexa förhållandena i vår natur, med interaktioner mellan arter, deras miljö och klimat. Evolutionär ekologi och experimentdesign är viktiga aspekter av programmet, där du kommer att ha möjligheten att studera empirisk ekologi i både fält och på labb.

Anledningar att välja master i ekologi och biodiversitet

  • Seminariebaserad undervisning ger många möjligheter till interaktion och diskussion
  • Bred träning i att intergrera evolutionär teori med experimentella och analytiska färdigheter
  • Flexibilitet att forma ditt eget program enligt dina karriärmål

Läs mer på programmets engelska sida