Naturgeografi, 15 hp

Om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som vill studera grundläggande meteorologi och klimatologi, biogeografi, glaciologi och geomorfologi.

Dessa ämnesområden spänner över tre sfärer, atmosfären, biosfären och geosfären och fokuserar på interaktionen mellan dessa. Viktiga aspekter i vårt ämne är tid och rum. Det gör att vi dels måste se hur världen ser ut och vilka variationer som finns men även hur dessa förändras över tid, såväl naturligt som genom människans påverkan.

Kursen ges första terminen på kandidatprogrammen i biogeovetenskap, geovetenskap samt geologi och geofysik, men kan läsas också läsas som en fristående kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen