Naturgeografi, 15 hp

Om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som vill studera grundläggande meteorologi och klimatologi, biogeografi, glaciologi och geomorfologi. Kursen tar också upp samverkan mellan klimatet, landformsbildande processer och biotoper samt länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning och även hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen ges första terminen på kandidatprogrammen i biogeovetenskap, geovetenskap samt geologi och geofysik, men kan läsas också läsas som en fristående kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen