Institutionen för biologisk grundutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för biologisk grundutbildning

Välkommen till BIG

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) koordinerar kandidat- och masterutbildning i biologi vid Stockholms universitet.

Höstterminen 2020 corona

Information om undervisning hösten 2020

Lärare, kursassistenter och administrativ personal vid Institutionen för biologisk grundutbildning arbetar för närvarande hårt för att kunna utföra vår biologiundervisning med samma kvalitet som under normala omständigheter men samtidigt vara så flexibla så vi kan minska smittspridning. Detta kan innebära att du som student kan få mindre schemalagd tid på campus, att du börjar senare och då även slutar senare (för att undvika rusningstrafik). Läs mer här.

Uppsamlingstentor 13/6 och 27/6 på distans

Folkhälsomyndigheten har lättat något på restriktionerna fr.o.m. 15/6, men för er och vår säkerhet har vi bestämt att även den andra uppsamlingstentadagen kommer att genomföras på distans. De flesta tentor kommer att ha 3 timmars skrivtid, men andra tider kan förekomma, vilket framgår i Ladok. Tentorna kommer att skickas med epost till den epostadress som står i Ladok. Därför är det mycket viktigt att den är rätt, annars får du ingen tenta! Om du fick anonymkoden när du anmälde dig, är det rätt. Om inte, ändra i Ladok!

corona ikon

Information till studenter om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post
info.big@su.se

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 20C

Öppettider

Förkortad öppettid pga corona
Mån-fre 10-12.30
 

Information för lärare

Department of Biology Education in social mediaBIG on Facebook Stockholm University on Instagram BIG on Linkedin Stockholm University on Twitter Stockholm University on YouTube