Studera hos oss

Att studera biologi är att lära sig om levande organismer från virus till människa och att förstå hur det fungerar från molekylär nivå till hela ekosystem. Vid Institutionen för biologisk grundutbildning kan du utveckla din biologikunskap och dina praktiska färdigheter på labb och i fält. Börja din framtid med biologistudier hos oss.

Hos oss får du en biologiutbildning som rustar dig för arbetslivet, med stark koppling till forskning, i en stimulerande studiemiljö.

Våra utbildningar


 

Stark koppling till forskning

Forskare på labb vid Stockholms Universitet
Forskare på labb vid Stockholms universitet. Foto: Elin Sahlin.

Vid Stockholms universitet har vi en omfattande och framstående forskning inom biologins många grenar, från genomik och växthusgas-producerande baltiska musslor till kostnaden av avancerade hjärnor och naturresurshantering. Lärarna är alla är aktiva forskare, en garanti för att undervisningen alltid uppdateras med de senaste forskningsrönen. Lärarna är ofta professorer med djup kunskap och ett stort engagemang för ämnet. När vi frågar dem som gått vår utbildning vad de uppskattat mest är det just lärarna de nämner.


 

En stimulerande studiemiljö

Lärare och student
Student i dialog med lärare. Foto Niklas Björling.

Kombinationen av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska laboratorationer ökar dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Små grupper gör att du lätt kan interagera med lärare, och kurskompisar. Du lär dig grundläggande färdigheter så att du kan kritiskt analysera och använda etablerade metoder på aktuella forsknings- och samhällsfrågor. Under exkursioner och fältkurser får du studera djur och växter i naturliga miljöer samt träna praktiskt ekologiskt arbete.


 

Rustar för arbetslivet

Med en biologiutbildning ifrån Stockholms universitet är du väl förberedd för arbetslivet, både i Sverige och utomlands. Många av de problem som samhället idag står inför kräver biologiska insikter och verktyg för att lösas. Till exempel är två av de 17 målen i FNs hållbara utvecklingsmål direkt länkade till biologi och en god förståelse för biologi är viktigt för flera av de andra. Viktiga kunskaper och färdigheter som våra studenter utrustas med.


 

Nära storstad och natur

Arrheniuslaboratoriet. Foto: Sören Andersson.

Institutionen för biologisk grundutbildning ligger på Stockholms universitets Frescati-campus. Campuset är omgivet av natur i den Kungliga nationalstadsparken, och har utmärkta kolletkivtrafikförbindelser till centrala Stockholm. Stockholm är en säker, innovativ och vacker stad som är rankad som en av världens bästa studentstäder.

 

Studentexpeditionen

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till oss på studentexpeditionen. Vi som hjälper dig är Aleksandra Sommertune, Per Cronholm, Lisa Weingartner och Ann-Christin Lindås.
Du når oss på info.big@su.se.

För mer kontaktuppgifter se studentexpeditionen.

Studievägledare

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

För mer information och kontaktuppgifter se studievägledning.

 

På denna sida