Under utbildningen

Vi vill att du som studerar hos oss ska lära dig mycket under din tid här. Därför har vi samlat det viktigaste som du bör känna till här så du kan ägna dig åt dina studier.

Biologiutbildningen kommer även fortsättningsvis bestå av olika undervisningsformer. Obligatoriska moment kommer i stor utsträckning ges på campus, anpassat enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Delar av undervisningen kommer att ges online för att minska smittspridningen. Läs mer om undervisningen på BIG sommaren 2021.

På den här sidan presenteras information som gäller specifikt för biologistudier vid Stockholms universitet. Hittar du inte svaret här så läs gärna även universitetets generella information som du hittar på su.se/studera. Om du fortfarande inte hittar det du letar efter så tveka inte att höra av dig till oss.

 

Arbets- och studiemiljön vid universitetet är viktig för att du som student ska kunna prestera ditt bästa.

Här kan du läsa om studenternas studiemiljöombud och universitetets arbetsmiljöarbete

 

Ibland kan man som student behöva avbryta sina studier eller göra studieuppehåll. Om det blir aktuellt för dig är det viktigt att du tar reda på vad som gäller.

Det här gäller om du vill avbryta studier eller ta studieuppehåll

För att ansöka om studieuppehåll i biologi ska du använda denna blankett. Du behöver endast söka för uppehåll längre än en termin. För kortare uppehåll räcker det att du pratar med studievägledaren om hur du kan ta igen missade delar.

Ansökan om studieuppehåll (42 Kb)

 

Examinationen är då du visar vad du lärt dig och att du uppfyller kursens mål, så kallade förväntade studieresultat. Hur det går till beror bland annat på vilken typ av mål som examineras, det kan vara att skriva en labbrapport, hålla en muntlig presentation eller skriva en tentamen. Vad som gäller för din kurs, beskrivs i betygskriterierna vid kursens start.

Fusk och etiska riktlinjer

Det ligger i lärares och studenters intresse att bidra till en öppen atmosfär som kännetecknas av tillit, hög kvalitet och ansvarstagande. Det innebär bland annat att det du redovisar är eget arbete och att du redovisar om andra har bidragit till arbetet.

Läs mer i våra etiska riktlinjer:

Etiska riktlinjer (94 Kb)

Institutionen ser allvarligt på fusk. Det leder alltid till disciplinära åtgärder, exempelvis avstängning från studierna under viss tid. Som fusk räknas bland annat all användning av otillåtna hjälpmedel, ha mobilen i fickan och samtala med andra under tentamen. 
Läs mer om fusk och plagiat

Tentamen

Du anmäler dig till tentamen i Ladok, anmälan stänger två dagar innan examinationen. För att kunna anmäla dig måste du vara registrerad (eller omregistrerad). Du kan inte räkna med att få skriva en tentamen du inte är anmäld till.

När du anmäler dig till tentamen får du en personlig kod. För att din tenta ska vara anonym identifierar du dig med koden istället för ditt namn på tentan och samtliga blad som du lämnar in.

Tentan rättas sedan och betygen registreras i ladok senast 15 arbetsdagar efter examinationen. De rättade tentorna lämnas generellt sedan in till studentexpeditionen där du kan kvittera ut den för att ta del av lärarens kommentarer.

Omexamination

Om du av någon anlening inte kan delta eller inte blir godkänd på examinationen så har du rätt att bli omexaminerad. Det ges tre tillfällen per år:

  • ordinarie tillfället under kursen
  • ett tillfälle i anslutning till kursens slut (upp till sex veckor efter att du fått resultatet)
  • ett uppsamlingstillfälle (ges normalt under sommaren)

Här kan du se schema för tentamen för samtliga kurser

Så länge kursen ges är antalet tillfällen du får skriva normalt inte begränsat, en oavklarad kurs kan dock påverka dina möjligheter att bli antagen till andra kurser, så det är fördelaktigt att avsluta så kallade rester så snart det går.

 

Som student finns det en rad olika saker du kan göra för att vara med och påverka din utbildning.

Så här kan du påverka din utbildning

Studentrådet i biologi

Studentombud

För respektive program och årskull utses ett studentombud av studenterna. Studentombudet kallas till lunchmöte med studentexpeditionen inför varje institutionsstyrelsemöte. Syftet är att samtliga ämnen och årskullar ska få insyn i aktuella frågor och möjlighet att kommentera innan beslut tas. Vem som är ditt studentombud framgår på programsidan i Athena för ditt program.

 

Studieintyg skriver du enklast ut själv via Ladok för studenter genom att logga in med ditt universitetskonto. Intyg kan skapas för studier vid Stockholms universitet och som ett nationellt studieintyg där studier vid flera svenska lärosäten tas med.

Ladok för studenter - dina studier

Behöver du ett studieintyg med stämpel och underskrift, från endast Stockholms universitet, kan du beställa detta genom att logga in på Serviceportalen (klicka på Beställning, Infocenter/Studentservice och välj typ av intyg).

Serviceportalen

Om du behöver ett annat typ av intyg så kan vi hjälpa dig. Vänligen specificera:

  • Vilken information intyget ska innehålla (så detaljerat som möjligt)
  • Om det ska vara på svenska eller engelska
  • Vem som är mottagare (exempelvis CSN eller SSSB)
  • Om du vill få det skickat digitalt eller med vanlig post (inkludera då adress)

Skicka förfrågan till oss på studentexpeditionen.

 

Om du har tidigare studier eller studier från andra högskolor eller universitet som du vill ha med i din examen så kan du ansöka om tillgodoräknande.

Läs om när och hur du ska ansöka om tillgodoräknande

 

Studentexpeditionen

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till oss på studentexpeditionen. Vi som hjälper dig är Aleksandra Sommertune, Per Cronholm, Lisa Weingartner och Ann-Christin Lindås.
Du når oss på info.big@su.se.

För mer kontaktuppgifter se studentexpeditionen.

Studievägledare

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

För mer information och kontaktuppgifter se studievägledning.

På denna sida