Stockholms universitet logo, länk till startsida

Avbryta studier och studieuppehåll

Ibland kan en student vilja avbryta sina studier eller göra studieuppehåll. Om det blir aktuellt för dig är det viktigt att du tar reda på vad som gäller.

 

Studieavbrott

Om du vill göra ett studieavbrott gäller det som står i Stockholms universitets antagningsordning:
Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Avbrott på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Avbrott som meddelas inom tre veckor efter kursstart kallas tidigt avbrott och innebär att kursen kan sökas igen vid ett senare tillfälle. Avbrott senare än tre veckor efter kursstart medför att kursen inte kan sökas igen. Den som vill återuppta studierna efter ett avbrott måste kontakta institutionen som kan omregistrera i mån om plats. 

 

Studieuppehåll

Om du vill göra ett uppehåll i dina studier på ett program eller en kurs vid Stockholms universitet ska du ansöka om studieuppehåll till den institution som ger programmet eller kursen. I din ansökan ska du ange skälen till att du vill göra ett studieuppehåll. Du kan då beviljas återkomst i studierna efter studieuppehållet. Om du inte beviljas studieuppehåll kan du överklaga beslutet. Det är viktigt att du gör en ansökan om du avser att ta ett studieuppehåll. Utan ansökan får du endast fortsätta dina studier i mån om plats. Kontakta studievägledarna på din institution för mer information om hur du anmäler studieuppehåll. 

 

På denna sida