Samarbeten

Utbildningen i biologi sker inte isolerat från omvärlden. I våra kurser ingår studiebesök och gästföreläsningar och våra studenter kan göra både praktik och externa examensarbeten. Det omvända gäller också, såväl våra lärare som studenter besöker skolor och vi tar emot elever som vill få en inblick i vårt arbete.

Här nedan kan du läsa om några av de vanligaste sätten att samarbeta med oss.

OBS! Under pandemin sker alla aktiviteter på distans.

 

Vi är stolta över våra alumner och hoppas att ni väljer att hålla kontakten, varhelst livet tar er efter studierna. Våra nuvarande studenter uppskattar verkligen att få höra ifrån er. Berätta gärna för oss var du hamnar och hur din utbildning har hjälpt dig att landa där.

Som alumn har du rätt att få hjälp av vår studie- och karriärrådgivare, tillgång till ett nätverk av kunniga biologer som är aktiva i olika fält, samt tillgång till våra seminarier om den senaste forskningen i biologi.

Våra nuvarande studenter uppskattar verkligen att få höra ifrån er. Biologer i samhället 7,5 hp och Biologer i arbetslivet 5 hp är två kurser där alumner och andra representanter från samhället och arbetslivet bjuds in att berätta om just sitt område. Bägge kurserna syftar till att koppla ihop utbildningen med livet efter studierna, genom mötet med personer utanför akademin vidgas studenternas vyer och de blir bättre rustade inför sitt utträde på arbetsmarknaden.

Glädjande många av våra alumner vill ställa upp som mentorer för våra masterstudenter. Stockholms universitet har ett mentorsprogram varje läsår, där BIG medverkar.

Gästföreläsare bjuds in till i stort sett alla påbyggnadskurser, är du intresserad av att medverka eller ta emot studiebesök, hör av dig, se kontaktuppgifterna nedan.

 

Dagens skolelever är framtidens studenter och vi hoppas kunna fungera som en resurs och inspirationskälla för såväl lärare som elever! Vi har för närvarande följande aktiviteter att erbjuda. Aktiviteterna kan arrangeras med några veckors varsel, skicka förfrågan till X, se kontaktuppgifter nedan.

Studiebesök: Att lära om livet - hur man blir biolog

Eleverna är välkomna på studiebesök till Institutionen för Biologisk grundutbildning (BIG) där en klass under sammanlagt 1.5-2 timmar får en föreläsning om vad biologi är och vad man studerar inom biologin, samt en titt in på labb och i studiesamlingen så eleverna får en uppfattning om hur det går till att studera till biolog. Det kommer också att ges kortfattad information om biologens arbetsmarknad och olika utbildningsvägar. Naturligtvis kan detta modifieras efter de önskemål som eleverna/lärarna har.

Forskare besöker er skola

En forskare inom ett biologiskt ämne, tex. mikrobiologi eller ekologi, kommer till er skola. Under en lektionstimme berättar hen om sin forskning, och lite om biologistudier på universitetsnivå.

 

Vi tar emot PRAO-elever i upp till fem arbetsdagar. De kan vara med i olika delar av vår verksamhet, såväl forskning, undervisning och administration.

 

Är du intresserad av att anställa våra studenter eller att erbjuda en praktikplats/ett examensarbete? Vi rekommenderar att du annonserar på MyCareer (länk nedan). Alla våra studenter har fri tillgång till portalen genom sitt universitetskonto. Du kan även träffa våra studenter på Naturvetenskapliga fakultetens  arbetsmarknadsdag, som hålls i början av februari varje år. Om du vill ha mer information om våra utbildningar, kontakta våra studievägledare.

Rekrytera från Stockholms universitet på MyCareer

Kontakt

Alumnansvarig
Studievägledning på kandidatnivå
Studievägledning på masternivå
På denna sida