Våra utbildningar

Våra utbildningar täcker hela bredden i biologi, från molekyler till ekosystem. Vi har kurser och program för alla som vill lära sig om biologi, från grundkurs till fördjupningskurs så väl som kvällskurser. Hitta utbildningen för dig!

Sök bland våra utbildningar

Vi erbjuder över sextio kurser i biologi som täcker bredden i ämnet. Oavsett om du vill läsa en enstaka kurs eller en hel utbildning är vi övertygade att vi har något för dig som vill studera biologi.

Längst ned på sidan kan du söka bland våra kurser för att hitta rätt kurs för dig. Om du vill läsa till en examen inom biologi så har vi ett flertal program både på kandidat- och masternivå, listade här, men det finns även möjlighet att bygga din egen examen genom att läsa fristående kurser, exempelvis om du redan läst en del biologi tidigare. Om du vill ta ut examen genom fristående kurs tar du kontakt med våra studievägledare för att ta reda på vad som gäller för just dig.


 

Kandidatprogram

I kandidatprogramet lägger du grunden för fortsatta studier i biologi. Vi har kandidatprogram i biologi, marinbiologi och molekylärbiologi. Utbildningen är tre år och ger dig grundlig kunskap i ämnet. Beroende på program och inriktning inleder du programmet med kemistudier följt av grundkurser i biologi. Sen fördjupar och breddar du dig innan du gör ditt avslutande självständiga arbete.

Läs om våra kandidatprogram och att studera naturvetenskap vid Stockholms universitet


 

Masterprogram

Fjällräv

För dig som vill fördjupa dig inom biologi erbjuder vi tio masterprogram som specialiserar i olika delar av ämnet. Utbildningen är på två år och efter avslutade studier får du ut en masterexamen. Alla program inkluderar ett självständigt arbete som utförs inom ett pågående forskningsprojekt vid universitetet eller vid en extern arbetsplats.

För mer information om våra masterprogram, se våra beskrivningar på engelska webben.


 

Forskarutbildning

Doktorsexamen
 

Forskarutbildningen är den högsta nivån man kan studera vid universitet. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen. Som forskarstuderande, eller doktorand, tränas du i problemlösning, kritisk tänkande, och att använda den vetenskapliga metoden. Du lär dig även att både arbeta självständigt samt att samarbeta med andra forskare.

Läs mer om utbildning på forskarnivå

 

Studentexpeditionen

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till oss på studentexpeditionen. Vi som hjälper dig är Aleksandra Sommertune, Per Cronholm, Lisa Weingartner och Ann-Christin Lindås.
Du når oss på info.big@su.se.

För mer kontaktuppgifter se studentexpeditionen.

Studievägledare

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

För mer information och kontaktuppgifter se studievägledning.

Sök bland våra utbildningar