Om oss

Institutionen för biologisk grundutbildning samordnar undervisningen i biologi på kandidat- och masternivå. Biologiämnet har en lång historia och zoologi var ett av de första ämnena som lärdes ut vid Stockholms universitet.

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) ansvarar för all utbildning i biologi på kandidat- och masternivå vid Stockholms universitet. Institutionens främsta mål är att samordna och stödja biologiundervisningen vid Stockholms universitet genom att erbjuda studievägledning, utrustning, finansiering, akademisk administration och pedagogiska aktiviteter. Institutionen bedriver ingen forskning i biologi; forskning, forskarutbildning och undervisning leds av Stockholms universitets forskningsinstitutioner i biologi.

Läs mer om hur BIG och biologiundervisning vid Stockholms universitet är organiserad

Läs mer om forskning i biologi vid Stockholms universitet

Institutionen i siffror:

  • Över 1000 studenter studerar varje år vid institutionen.
  • Institutionen ger närmare 90 kurser och 12 program.
  • Institutionen har 14 anställda som i princip alla är teknisk och administrativ personal.

 

Historik

Biologi blev ett nytt undervisningsämne vid universitetet 1970. Samtidigt inrättades Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) för att samordna den nya utbildningen. Den startade med en grundkurs om två terminer och ett antal påbyggnadskurser. Linjesystemet tillkom på 1970-talet med Biogeolinjen 1975 och Biologlinjen 1977. Den första Molekylärbiologlinjen startade 1993. Efter Bolognareformen 2008 fick vi i stället tre kandidatprogram och ett antal masterprogram.

Det mesta av undervisningen bedrevs från början på olika ställen i Stockholms innerstad. År 1985 flyttade en stor del av biologerna ut till Biologihuset i Frescati. Huset har sedan byggts till i etapper och sedan 2015 finns all undervisning i biologi samlad där. För undervisning i fält användes från början Solbacka kursgård. 1994 flyttades fältkurserna till Tovetorps forskningsstation som då hade byggts ut med undervisningslokaler. Tjärnölaboratoriet utanför Strömstad har hela tiden använts för kurser i marinbiologi.

År 1998 fick BIG pris som årets utbildningsinstitution.

Läs mer om ämnet och institutionens historia

På denna sida