Institutionen för biologsk grundutbildning (BIG) administrerar kandidat- och masterutbildningar inom biologi. Ingen forskning eller forskarutbildning bedrivs vid institutionen. Forskning och utbildning är istället organiserade vid olika institutioner inom biologiska sektionen vid Stockholms universitet. Många av professornerna, lektorerna och doktoranderna ifrån dessa forskningsinstitutioner medverkar i biologiutbildningen. Totalt finns ca 30 professorer i biologiska ämnen i Stockholm. Den biologiska forskningen finansieras av universitetet, statliga forskningsråd och forskningsstiftelser, EU samt olika uppdragsgivare som t ex Naturvårdsverket.

Foto: Gabriela Insuratelu

 

Forskningsinstitutioner

Associerade biologiska forskningsinstitut

Doktorandstudier

Doktorandstudier i biologi administreras av forskningsinstitutionerna. Ansökan till doktorandstudier görs till utlysta doktorandtjänster hos respektive institution. Här finns också allmäna behörighetskrav och instruktioner angående doktorandstudier vid Stockholms universitet.