Studera utomlands

Genom att studera utomlands kan du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet, pröva på en ny akademisk miljö och få nya perspektiv och infalls­vinklar i din utbildning. Dessutom är det ett sätt att skaffa dig utlandserfarenhet och meriter för ditt framtida arbete, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra kulturer.

Det finns flera möjligheter att studera utomlands under din utbildning hos oss. Du kan åka på utbytesstudier, göra ditt examensarbete utomlands eller testa att arbeta utomlands under en praktik.


 

Utbytesstudier

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. Stockholms uni­versitet ingår i flera internationella nätverk och har utbytesavtal med flera hundra universitet runt om i världen.

University of Illinois
Students on campus at University of Illinois. Foto: Lina Larsson.

På den här sidan hittar du information om utbyte vid de universitet som vår institution har avtal med. Det finns även centrala avtal, med andra universitet, som studenter från alla institutioner vid Stockholms universitet kan söka.

Läs mer om utbytesstudier centralt

Du kan även studera utomlands på egen hand, då är du inte bunden till universitet som det finns avtal med. Det ger dig stor valfrihet, men inne­bär att du själv måste skaffa all information, sköta kursval och ansökan, hålla kontakten med universitet och myndigheter och stå för terminsavgift.

Öppna utlysningar

Nordlys ansökningsomgång är öppen mellan 1 mars – 31 mars 2021 för utbyte HT21/VT22.

Civis Erasmus+ ansökningsomgång är öppen mellan 1 mars – 31 mars 2021 för utbyte HT21/VT22.

Vi har utbytesavtal med universitet världen över med intressanta kurser i biologi, bland annat University of Illinois Urbana Champagne i USA och Nanyang Technological University i Singapore. Vi har även flertal avtal inom Erasmus, exempelvis i Storbritannien, Tyskland och Finland.

Du hittar alla våra avtal i avtalsdatabasen (filtrera på: Department of Biology Education).

Utbytesavtal på institutionsnivå

För att söka till utbytesstudier vid något av de universitet som institutionen har avtal med så tar du först kontakt med någon av våra utbyteskoordinatorer.

Sista ansökningsdag
Höstterminen: 15 mars (31 januari för Illinois & NTU)
Vårterminen: 15 september (15 augusti för Illinois & NTU)

Lisa Weingartner

E-post: elisabet.weingartner@su.se

Telefon: 08 16 4070
Rum: E 311, Svante Arrhenius väg 20 C

Telefontid: Mån-fre 10-12
Besökstid: Tis 14-18

Per Cronholm

E-post: per.cronholm@su.se

Telefon: 08 16 4825
Rum: E 315a, Svante Arrhenius väg 20 C

 

Examensarbete utomlands

Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö. Våra forskare har många internationella samarbeten och har breda internationella nätverk, en del bedriver själva forskning utomlands. Möjligheterna att genomföra delar eller hela ditt examensarbete på masternivå utomlands är därför goda. Du har även friheten att ta dig utanför universitetets samarbeten.

Läs mer om att göra examensarbete i biologi

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier där du under minst åtta veckor samlar material till ditt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland. Under fältstudien fördjupar du dig i frågor som rör den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet.

Läs mer om MFS

 

Praktik utomlands

Biologens arbetsmarknad är global. De kunskaper och färdigheter du får i din utbildning här vid Stockholms universitet är generellt applicerbara bortom landsgränser. Det innebär att du inte behöver begränsa dig till arbetsplatser i Sverige när du letar efter en praktikplats.

Läs mer om praktikkurser i biologi

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet genom Erasmus+ Traineeship att få praktisera eller göra datainsamling eller exjobb vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+.

Läs mer om att praktik med Erasmus+

 

Studentexpeditionen

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till oss på studentexpeditionen. Vi som hjälper dig är Aleksandra Sommertune, Per Cronholm, Lisa Weingartner och Ann-Christin Lindås.
Du når oss på info.big@su.se.

För mer kontaktuppgifter se studentexpeditionen.

Studievägledare

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

För mer information och kontaktuppgifter se studievägledning.

På denna sida