Examensarbete i biologi, 30 hp

Om kursen

Examensarbetet består huvudsakligen av ett eget forskningsförberedande arbete.

Det finns även möjlighet att göra examensarbete på 45/60 hp. Kontakta Institutionen för biologisk grundutbildning eller respektive forskningsinstitution för ytterligare information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen