Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i biologi

Under examensarbetet förväntas du uppnå fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska ämnesområdet och utveckla din förmåga att arbeta självständigt med en vetenskaplig frågeställning.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2023 på BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder hösten 2023

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa informationen för antagna studenter på vår webb.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 7e augusti och stänger söndagen ca en vecka innan kursstart (alla kurser tillfälligt stängt för registrering 18e augusti, kurser med start period B-D öppnar igen några dagar senare).
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition senast sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information i länken till antagna ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Examensarbetet är en självständig uppgift som resulterar i en uppsats. Kursen ansees av de flesta studenter vara den mest intressanta och givande delen av sin utbildning, men också den mest krävande då du använder dina tidigare kunskaper och färdigheter.

Exempel på examensarbeten

 • Temporal genomic change in the Scandinavian brown bear
 • Primate brain size correlates with life history and group size
 • POU/Oct transcription factor Nubbin in Drosophila immunity
 • Kursupplägg

  Examensarbetet består av två delar, projektplanen och projektarbetet.

  Du börjar ditt examensarbete med att skriva en projektplan, inklusive tidsplan, där du sätter dig in i bakgrunden och planerar ditt arbete. Målet med projektplanen är att du ska förstå de arbetsuppgifter som kommer att vara del av ditt examensprojekt, samt att du ska få erfarenhet i att formulera vetenskapliga frågeställningar.

  Under projektarbetet genomför du det som specificerats i projektplanen. Syftet är att du ska kunnagenomföra en vetenskaplig studie och föra en vetenskaplig diskussion inom en avgränsad del av det biologiska ämnesområdet.

  Notera att kursen även erbjuds i andra omfattningar:

  Examensarbete i biologi 45 hp

  Examensarbete i biologi 60 hp

  Undervisning

  Under kursen arbetar du självständigt under handledning. Vad du arbetar med beror på vilket projekt du väljer och bestäms i samråd med din handledare (se nedan i Mer information).

  Examination

  Du redovisar din projektplan och ditt projektarbete både skriftligt och muntligt. Den skriftliga redovisningen av projektarbetet ska vara i form av en vetenskaplig rapport och ska inkludera en populärvetenskaplig sammanställning samt etisk och samhällelig reflektion. Den muntliga redovisningen är i form av ett seminarium som ofta hålls på forskningsinstitutionen och är öppen för kollegor på institutionen, studenter, vänner och familj.

  Examinator

  Vem som kan vara examinator beror på vilket område ditt projekt bäst passar. Examinator och handledare kan inte vara samma person.

  Se lista examinatorer för examensarbeten

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen för examensarbete har inga fastställda start- och slutdatum, men du bör söka till kursen i den period som bäst passar med när du planrer att påbörja examenarbetet. Vilka veckor du arbetar och vilka arbetstider du ska ha kommer du överns med din handledare om och specificerar sedan detta i tidsplanen som ska godkännas av examinatorn. Examensarbete på 30 hp ska motsvara 18 veckors heltidsarbete, medan 45 hp motvarar 27 veckor och 60 hp motsvarar 36 veckor.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Examensarbetet har ingen fastställd kurslitteratur. Som del av kursen kommer du att läsa literatur som du tilldelas av din handledare så väl som literatur du själv identifierar som relevant.

 • Mer information

  Innan du börjar examensarbetet måste du följa samtliga dessa steg:

  • Ansök som vanligt på Antagning.se. Sök för den period som stämmer bäst med dina planer.
  • När ansökan stängt får du en länk till ett formulär där du fyller i handledare och forskningsidé (en mycket kort beskrivning av det tänkta projektet). Deadline för inlämning ligger normalt ca en månad efter att ansökan stänger.
  • När handledare och forskningsidé godkänts så blir du antagen (förutsatt att du är behörig) och du kan webregistrera dig.

  Du kan inte påbörja praktiken förrän du har registrerat dig på kursen! Detta är viktigt eftersom du inte är försäkrad av universitetet förrän du är registrerad.

  Handledare och projekt

  Det är ditt ansvar att hitta en handledare och ett lämpligt projekt.

  Handledaren ansvarar för den teoretiska och praktiska handledningen under hela arbetets gång. Handledaren ska vara disputerad (ha en doktorsexamen) inom relevant ämne. Ofta finns även andra, exempelvis doktorander, som också hjälper dig under examensarbetet, men det finns bara en ansvarig handledare.

  Läs om pågående forskningsprojekt på institutionernas webbsidor:

  Andra sätt att hitta ett projekt inkluderar:

  • diskutera möjliga projekt med lärare på kurserna du läser
  • MyCareer annonser

  Externa projekt

  Om projektet och handledaren är kopplade till en annan arbetsplats än Stockholms universitet, exempelvis en myndighet, ett företag eller lärosäte utomlands, så räknas projektet som externt. Du måste då även ha en intern handledare som ser till att projektet följer de krav som vi ställer och hjälper dig med hur våra rutiner fungerar.

  Projekt utomlands

  Vissa projekt kräver datainsamling utomlands. I så fall bör du diskutera detta med din handledare och meddela BIGs studentexpedition i god tid innan du börjar för att ordna med försäkring.

  Efter kursen

  Ett avklarat examensarbete är ett krav för att få en Masterexamen, 30 hp räcker för en examen i biologi. Du kan som mest ha 60 hp examensarbete i din examen.

  Ett avklarat examensarbete är även ett krav för att vara behörig att söka till forskarutbildning i biologi vid Stockholms universitet.

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör kandidatnivå
  Studievägledare masternivå