Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i biologi

 • 30 hp

Under examensarbetet förväntas du uppnå fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska ämnesområdet och utveckla din förmåga att arbeta självständigt med en vetenskaplig frågeställning.

Exempel på examensarbeten

 • Temporal genomic change in the Scandinavian brown bear
 • Primate brain size correlates with life history and group size
 • POU/Oct transcription factor Nubbin in Drosophila immunity
 • Kursupplägg

  Examensarbetet består av två delar, projektplanen och projektarbetet.

  Du börjar ditt examensarbete med att skriva en projektplan, inklusive tidsplan, där du sätter dig in i bakgrunden och planerar ditt arbete. Målet med projektplanen är att du ska förstå de arbetsuppgifter som kommer att vara del av ditt examensprojekt, samt att du ska få erfarenhet i att formulera vetenskapliga frågeställningar.

  Under projektarbetet genomför du det som specificerats i projektplanen. Syftet är att du ska kunnagenomföra en vetenskaplig studie och föra en vetenskaplig diskussion inom en avgränsad del av det biologiska ämnesområdet.

  Undervisning

  Under kursen arbetar du självständigt under handledning. Vad du arbetar med beror på vilket projekt du väljer och bestäms i samråd med din handledare (se nedan i Mer information).

  Examination

  Du redovisar din projektplan och ditt projektarbete både skriftligt och muntligt. Den skriftliga redovisningen av projektarbetet ska vara i form av en vetenskaplig rapport och ska inkludera en populärvetenskaplig sammanställning samt etisk och samhällelig reflektion. Den muntliga redovisningen är i form av ett seminarium som ofta hålls på forskningsinstitutionen och är öppen för kollegor på institutionen, studenter, vänner och familj.

  Examinator

  Vem som är examinator beror på vilket område ditt projekt bäst passar.

  Ekologi och biodiversitet

  Niklas Janz
  Peter Hambäck
  Rhonda Snook

  Etologi

  John Fitzpatrick
  Niclas Kolm

  Genetisk och molekylär växtbiologi

  Edouard Pesquet
  Catarina Rydin

  Marinbiologi

  Jonas Gunnarsson
  Michael Tedengren
  Rachel Foster

  Mikrobiologi

  Ulrich Theopold
  Ann-Christine Lindås

  Molekylära livsvetenskaper

  Ulrich Theopold
  Ann-Christine Lindås

  Biodiversitet och systematik

  Catarina Rydin
  Ulf Jondelius

  Andra

  Linda Laikre
  Heinrich Dircksen

  Externa projekt

  Ann-Christine Lindås

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen för examensarbete har inga fastställda start- och slutdatum, men du bör söka till kursen i den period som bäst passar med när du planrer att påbörja examenarbetet. Vilka veckor du arbetar och vilka arbetstider du ska ha kommer du överns med din handledare om och specificerar sedan detta i tidsplanen som ska godkännas av examinatorn. Examensarbete på 30 hp ska motsvara 18 veckors heltidsarbete.

  Presentationer av genomförda examensarbeten listas i schemat nedan (implementeras hösten 2020).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Examensarbetet har ingen fastställd kurslitteratur. Som del av kursen kommer du att läsa literatur som du tilldelas av din handledare så väl som literatur du själv identifierar som relevant.

 • Mer information

  Det är ditt ansvar att hitta en handledare och ett lämpligt projekt. Forskningsinstitutionerna har listor med förslag på examenarbeten, vilket är en bra källa till inspiration. Andra sätt att hitta ett projekt inkluderar:

  • diskutera möjliga projekt med lärare på kurserna du läser
  • läs om pågående forskningsprojekt på institutionernas webbsidor
  • kolla BIG's anslagstavlor (främst externa projekt)
  • prata med lärarna vid BIGs påbyggnadskursinformation (hålls en gång per termin)
  • MyCareer annonser

  Handledaren

  Handledaren ansvarar för den teoretiska och praktiska handledningen under hela arbetets gång. Handledaren ska vara disputerad (ha en doktorsexamen) inom relevant ämne. Ofta finns även andra, exempelvis doktorander, som också hjälper dig under examensarbetet, men det finns bara en ansvarig handledare.

  Externa projekt

  Om projektet och handledaren är kopplade till en annan arbetsplats än Stockholms universitet, exempelvis en myndighet, ett företag eller lärosäte utomlands, så räknas projektet som externs. Om du planerar att göra ett externt examensarbete så ska du kontakta examinatorn för externa arbeten i god tid innan du börjar. Du bör även dela instruktionerna för externa handledare med din handledare innan du börjar.

  Projekt utomlands

  Vissa projekt kräver datainsamling utomlands. I så fall bör du diskutera detta med din handledare och meddela BIGs studentexpedition i god tid innan du börjar för att ordna med försäkring.

  Vissa projekt kan göras som Minor Field Study (MFS), vilket är en fältstudie i ett utvecklingsland som finansieras med medel från Sida. Om du har frågor om att göra MFS-studie kan du kontakta koordinatorn för MFS i biologi, Michael Tedengren.

  Efter kursen

  Ett avklarat examensarbete är ett krav för att få en Masterexamen, 30 hp räcker för en examen i biologi. Du kan som mest ha 60 hp examensarbete i din examen.

  Ett avklarat examensarbete är även ett krav för att vara behörig att söka till forskarutbildning i biologi vid Stockholms universitet.

 • Kontakt