Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i biologi

Under examensarbetet förväntas du uppnå fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska ämnesområdet och utveckla din förmåga att arbeta självständigt med en vetenskaplig frågeställning.

Examensarbetet är en självständig uppgift som resulterar i en uppsats. Kursen ansees av de flesta studenter vara den mest intressanta och givande delen av sin utbildning, men också den mest krävande då du använder dina tidigare kunskaper och färdigheter.

Exempel på examensarbeten

 • Temporal genomic change in the Scandinavian brown bear
 • Primate brain size correlates with life history and group size
 • POU/Oct transcription factor Nubbin in Drosophila immunity

Information till antagna på sommarkursen 2022

Välkommen till sommarstudier vid BIG! Informationen nedan är viktig för att du ska säkerställa att du får behålla din plats, läs den noga och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv (se Registrering). I god tid innan sista registreringsdag måste du kontrollera om du är behörig med villkor. Om du har villkor kan du inte registrera dig (se Behörig med villkor). Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen (se Lämna återbud). Se även information nedan till dig med funktionsnedsättning eller som är reservplacerad.

Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till studentexpeditionen med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Registrering

På våra kurser gäller generellt webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat och eventuella villkor bedömda (se ovan). För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom registreringsperioden.

Registreringsperioder sommaren 2022:

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 29e april och stänger 29e maj.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer nedan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Praktik, forskningspraktik och examensarbete

Du som skickade in din arbetsplan för praktik och forskningspraktik eller din forskningsidé för examensarbete avancerad nivå enligt utsatt tid och har fått den godkänd har blivit antagen till kursen och kan registrera dig, förutsatt att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan). Du som skickat in arbetsplan/forskningsidé efter utsatt tid har reservplacerats och antas så fort den godkänts. Om du ännu inte skickat in din arbetsplan/forskningsidé kan du läsa mer om detta längre ned på denna sida under "Mer information/Så ansöker du".

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott. Har du ett avbrott på kursen kan du inte söka den igen.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar. Det skickas till den adress du angett på Antagning.se. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Examensarbetet består av två delar, projektplanen och projektarbetet.

  Du börjar ditt examensarbete med att skriva en projektplan, inklusive tidsplan, där du sätter dig in i bakgrunden och planerar ditt arbete. Målet med projektplanen är att du ska förstå de arbetsuppgifter som kommer att vara del av ditt examensprojekt, samt att du ska få erfarenhet i att formulera vetenskapliga frågeställningar.

  Under projektarbetet genomför du det som specificerats i projektplanen. Syftet är att du ska kunnagenomföra en vetenskaplig studie och föra en vetenskaplig diskussion inom en avgränsad del av det biologiska ämnesområdet.

  Notera att kursen även erbjuds i andra omfattningar:

  Examensarbete i biologi 45 hp

  Examensarbete i biologi 60 hp

  Undervisning

  Under kursen arbetar du självständigt under handledning. Vad du arbetar med beror på vilket projekt du väljer och bestäms i samråd med din handledare (se nedan i Mer information).

  Examination

  Du redovisar din projektplan och ditt projektarbete både skriftligt och muntligt. Den skriftliga redovisningen av projektarbetet ska vara i form av en vetenskaplig rapport och ska inkludera en populärvetenskaplig sammanställning samt etisk och samhällelig reflektion. Den muntliga redovisningen är i form av ett seminarium som ofta hålls på forskningsinstitutionen och är öppen för kollegor på institutionen, studenter, vänner och familj.

  Examinator

  Vem som är kan varar examinator beror på vilket område ditt projekt bäst passar. Examinator och handledare kan inte vara samma person.

  Se lista examinatorer för examensarbeten

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen för examensarbete har inga fastställda start- och slutdatum, men du bör söka till kursen i den period som bäst passar med när du planrer att påbörja examenarbetet. Vilka veckor du arbetar och vilka arbetstider du ska ha kommer du överns med din handledare om och specificerar sedan detta i tidsplanen som ska godkännas av examinatorn. Examensarbete på 30 hp ska motsvara 18 veckors heltidsarbete, medan 45 hp motvarar 27 veckor och 60 hp motsvarar 36 veckor.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Examensarbetet har ingen fastställd kurslitteratur. Som del av kursen kommer du att läsa literatur som du tilldelas av din handledare så väl som literatur du själv identifierar som relevant.

 • Mer information

  Det är ditt ansvar att hitta en handledare och ett lämpligt projekt. Du behöver ha detta klart innan sista kompletteringsdag (se antagning.se).

  Forskningsinstitutionerna har listor med förslag på examenarbeten, vilket är en bra källa till inspiration.

  Andra sätt att hitta ett projekt inkluderar:

  • diskutera möjliga projekt med lärare på kurserna du läser
  • läs om pågående forskningsprojekt på institutionernas webbsidor
  • kolla BIG's anslagstavlor (främst externa projekt)
  • prata med lärarna vid BIGs påbyggnadskursinformation (hålls en gång per termin)
  • MyCareer annonser

  Handledaren

  Handledaren ansvarar för den teoretiska och praktiska handledningen under hela arbetets gång. Handledaren ska vara disputerad (ha en doktorsexamen) inom relevant ämne. Ofta finns även andra, exempelvis doktorander, som också hjälper dig under examensarbetet, men det finns bara en ansvarig handledare.

  Externa projekt

  Om projektet och handledaren är kopplade till en annan arbetsplats än Stockholms universitet, exempelvis en myndighet, ett företag eller lärosäte utomlands, så räknas projektet som externt. Mer information om externa examensarbeten kommer tills dess kan du kontakta studievägledaren (se kontakt nedan) för mer information.

  Projekt utomlands

  Vissa projekt kräver datainsamling utomlands. I så fall bör du diskutera detta med din handledare och meddela BIGs studentexpedition i god tid innan du börjar för att ordna med försäkring.

  Vissa projekt kan göras som Minor Field Study (MFS), vilket är en fältstudie i ett utvecklingsland som finansieras med medel från Sida.

  Läs mer om MFS

  Läs Andrej Lunusjkins reseberättelse

  Efter kursen

  Ett avklarat examensarbete är ett krav för att få en Masterexamen, 30 hp räcker för en examen i biologi. Du kan som mest ha 60 hp examensarbete i din examen.

  Ett avklarat examensarbete är även ett krav för att vara behörig att söka till forskarutbildning i biologi vid Stockholms universitet.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå