Examensarbete i biologi, 45 hp

Examensarbetet består huvudsakligen av ett eget forskningsförberedande arbete.

Kontakta Institutionen för biologisk grundutbildning eller respektive forskningsinstitution för ytterligare information.

Kursen ges både höst- och vårtermin.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen