Ny student

Välkommen till dig som är ny student! Vi hoppas att du kommer att tycka om dina biologistudier hos oss och få stor nytta av dem. Vi är glada att vi får vara del av din studentupplevelse och bidra till dina framtida framgångar.

Biologiutbildningen kommer även fortsättningsvis bestå av olika undervisningsformer. Vissa moment som laborationer och fältstudier kommer i möjligaste mån att utföras på plats, medan föreläsningar i flera fall kommer att ske på distans. Läs mer om undervisningen på BIG sommaren 2021.

På den här sidan har vi samlat det viktigaste för att du ska få en smidig start hos oss.

Läs även universitetets checklista för dig som är ny student

Om du inte hittar den information du letar efter tveka inte att kontakta oss.


 

Registrering

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Registrering är ett villkor för att du ska få studiemedel. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv.

På våra kurser gäller webbregistrering om inte annat anges. För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom angiven registreringsperiod (publiseras efter antagning på kursens sida i utbildningskatalogen, se För dig som är antagen).

OBS! I god tid innan registrering måste du kontrollera om du har något villkor på din antagning. Se "Behörig med villkor".

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag.

Webbregistrera dig här

Du som är ny programstudent kallas till en introduktionsvecka och ett obligatorisk upprop, veckan innan terminsstart. OBS! Om du är antagen till Masterprogram bör du i god tid innan uppropet kontrollera om du har villkor på din antagning. Se "Behörig med villkor".

När du deltagit på uppropet blir du registrerad på programmet och höstterminens kurser. Inför följande terminer måste du själv söka till och registrera dig på kurserna.

Om du är behörig med villkor kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma om du uppfyllt villkoret. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du har villkor.

Kontrollera i så fall behörighetskravet under "särkild behörighet" på utbildningens sida i utbildningskatalogen. Så fort du uppfyller alla kraven så skickar du ett meddelande till oss på studentexpeditionen med följande information:

  • Ämnesrad: Villkor
  • Ditt namn
  • Vilken/vilka kurs(er)/program du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningarna. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden för kursen öppnar, och endast innan uppropet till programmet. Efter att kursen öppnat för registrering och upp till tre veckor efter kursstart kan återbud lämnas i Ladok.

Återbud senare än tre veckor efter kurs- eller programstart räknas som avbrott. För att kunna söka till en kurs igen vid ett senare tillfälle måste du lämna återbud. Du kan endast registreras på en kurs som du redan gått eller som du har gjort avbrott på om det finns platser kvar efter att reservplacerade studenter kommit in.

Lämna återbud på antagning.se

Skjuta upp studiestarten

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Ansöka om anstånd

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. För information om hur reservantagningen går till se För dig som är antagen på kursens sida i utbildningskatalogen.

 

Kursinformation

Kursspecifik information finns på respektive sida i utbildningskatalogen. Där kan du blanda annat hitta schema, kurslitteratur och vem som är kursansvarig.

Till utbildningskatalogen

Viktig information skickas ibland med e-post till den adress som står i Ladok. Vi rekommenderar därför att du i Ladok systemet ändrar till den e-postadress som du aktivt använder.

Ladok för studenter

 

De flesta av våra kurser använder lärplattformen Athena för att kommunicera om kursen. För att komma åt kursens sida i Athena måste ditt studentkonto vara aktiverat och du måste vara registrerad på kursen.

Läs mer om universitetets studie- och stödsystem

Våra kurser har normalt en hög andel schemabunden undervisning, på många kurser förväntas du vara på campus måndag till fredag, större delen av dagen.

Eftersom studietakten är hög kan även enstaka frånvaro göra att det blir svårare att följa återstående undervisning. Det är kursansvarig som från fall till fall avgör om frånvaro kan accepteras eller inte, samt beslutar om eventuell ersättningsuppgift.

Om du tvingas missa obligatoriska moment på grund av sjukdom eller andra skäl ska du snarast kontakta kursledaren.

Om du blir sjuk

Längre frånvaro

Om du inte längre kan följa undervisningen på kursen, exempelvis på grund av en längre sjukskrivning, kan det bli aktuellt att göra ett uppehåll.

Avbryta studier och studieuppehåll

I flera av våra kurser ingår fältstudier. Det kan vara kortare exkursioner i närområdet, eller längre fältvistelser på någon av våra fältstationer. Det framgår under Kursupplägg på kursens sida i utbildningskatalogen om det ingår fältstudier. Vid fältvistelser bekostar du själv maten men vi står för boendet och i vissa fall resor till och från fältstationen.

Det är av yttersta vikt att du följer regler och anvisningar vid vistelse i laborationslokalerna. Är du osäker så fråga. Student som inte följer anvisningar och därmed orsakar materiell skada eller personskada kan bli skadeståndsskyldig och avvisas från lokalen. Olämpligt eller störande uppträdande kan leda till disciplinåtgärder.

Det är inte tillåtet att äta eller dricka i laboratorierna. Du kan behöva identifiera dig för att få delta i laboratorieundervisningen. Det kan finnas säkerhetsmässiga och/eller sanitära skäl till att viss typ av klädsel eller utsmyckningar inte kan bäras. I samband med laboratorieundervisning ska du byta om till labrock och särskilda inneskor. Labrock kvitteras ut från BIG, enligt anvisningar från kursansvarig, och ska vid behov användas under hela studietiden.

 

Hitta till oss

Vår institution ligger i campus Frescati, mitt i nationalstadsparken. Du hittar oss i Arrheniuslaboratoriet i norra delen av campus. Här kan du träffa våra studievägledare, administratörer och studierektorer. Läs mer om våra salar och faciliteter nedan.

Kontaktuppgifter till studentexpeditionen

Salarna är numrerade efter vilket hus och vilken våning salen ligger. Sal E306 ligger alltså i E-huset på plan 3, vilket är ingångsplanet.

Notera att det finns hus A-F även i de blå husen i södra delen på campus. Biologiundervisningen sker dock med få undantag i Arrheniuslaboratoriets hus (se karta).

Undervisningssalar (1654 Kb)

Tentasalar

Grundkurser kan skriva tentor i Södra husen, exempelvis i Brunnsvikssalen, Laduvikssalen eller Ugglevikssalen. Annars håller vi normalt till i våra undervisningssalar (ovan).

Karta över tentasalar (kommer snart)

Läs mer om tentor under Examination

Ytterdörrarna till biologihusen i Arrheniuslaboratoriet är vanligtvis öppna mellan 8.00 och 17.00 på vardagar. Utanför dessa tider förväntas du som student normalt inte uppehålla dig i universitetets lokaler.

Som student vid BIG kan du nyttja något av de förvaringsskåp som finns i hus D plan 3 och mellan hus E och F på plan 2. Du skaffar själv hänglås som passar och anmäler sedan till studentexpeditionen vilket skåp du har tagit. Låsta och oanmälda skåp töms varje sommar och eventuellt kvarlämnat innehåll slängs efter tre månader.

Det finns tre uppehållsutrymmen med möjlighet att värma medhavd mat:

  • Albatrossen, i utrymmet mellan hus E och F på plan 4
  • P-huset på plan 2
  • BÄR-rummet på plan 2 mellan hus E och F

Vid Albatrossen och i P-huset finns även automater där du kan köpa kaffe och snacks.

Se även lunchställen på campus

 

Studentexpeditionen

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till oss på studentexpeditionen. Vi som hjälper dig är Aleksandra Sommertune, Per Cronholm, Lisa Weingartner och Ann-Christin Lindås.
Du når oss på info.big@su.se.

 

För mer kontaktuppgifter se studentexpeditionen.

Studievägledare

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

För mer information och kontaktuppgifter se studievägledning.

På denna sida