Stockholms universitet

Om du blir sjuk

Här hittar du information om var du kan söka vård och vad du behöver tänka på om du blir sjuk under studietiden.

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är sjuk. Då kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN medan du är sjuk. CSN kan då också ta hänsyn till att du har varit sjuk när de prövar dina studieresultat. 

Hur du gör för att göra en sjukanmälan hos Försäkringskassan skiljer sig åt beroende på om du enbart studerar och om du både arbetar och studerar.

Du hittar mer information och instruktioner på Försäkringskassans webbsida

Här kan du också läsa mer:

CSN: om du bli sjuk

Studenthälsa.se

 

Kontakta din institution  

Det är viktigt att du kontaktar din institution i samband med sjukdom för att ha en dialog om hur din sjukdomsperiod påverkar studierna och om det finns behov av anpassningar.

I samband med längre sjukdomsperioder och sjukskrivning kan det ibland bli aktuellt att göra ett studieuppehåll. Det behöver då göras enligt de rutiner som finns på ditt lärosäte eller institution.

Ta kontakt med din studievägledare eller en studieadministratör för mer information om hur du ska gå tillväga och vilka lösningar och anpassningar som är möjliga i samband med sjukdom.

 

Om du behöver sjukvård

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt: ring 1177. Du får tala med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård och ger dig vägledning till en lämplig vårdmottagning om så behövs.

1177 Sjukvårdsrådgivning på telefon

Vid skada, sjukdomstillstånd eller oro kring din psykiska hälsa är det oftast vårdcentralen du ska vända dig till.
Här finns övergripande information om hur vården fungerar i Stockholm:

1177 Så fungerar vården i Stockholm

 

Försäkring vid olycksfall

Som studerande vid svenskt universitet eller högskola täcks du av en personskadeförsäkring. Den gäller om du blir skadad under skoltid och under resa till och från skolan. Försäkringen är gratis för dig som student.

Mer information om försäkringen finns på Kammarkollegiets hemsida. Där kan du också läsa om försäkring vid utlandsstudier och om kompletterande försäkring för utländska studenter i Sverige:

Kammarkollegiet

På denna sida