Forskningsprojekt

Zoologiska institutionens forskargrupper är organiserade i fem avdelningar. Forskningen bedrivs av dessa större eller mindre grupper i olika forskningsprojekt.

Vår nya webb är fortfarande under uppbyggnad och fler forskningsprojekt kommer att presenters här inom kort.