Internt

Våra internsidor vänder sig till anställda, studenter och gäster vid Zoologiska institutionen

Vi arbetar för närvarande på en intern personalsida med information som är specifik för institutionen och dess anställda. Under tiden hänvisar vi till informationen du hittar i vår Box-system.

På denna sida