Forskningsämnen

Zoologi är den gren av biologi som studerar djur, både levande och utdöda. Vi på Zoologiska institutionen studerar allt från djurs beteende och utbredning, evolution, embryologi, struktur och klassificering till hur de interagerar i sina livsmiljöer.

Zoologiska institutionen består av fem avdelningar:

  • Ekologi
  • Etologi
  • Funktionell zoomorfologi
  • Populationsgenetik
  • Systematik och evolutionsforskning

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde