Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet.

En utbildning på forskarnivå är fyra år lång och resulterar i en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även en kortare tvåårig forskarutbildning som avslutas med en licentiatexamen.

Som forskarstudent tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem på egen hand och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Utbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Läs mer om forskarutbildning vid Stockholms universitet

 

Forskarutbildningen vid Zoologiska institutionen är utformat för att ge studenterna vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva forskning i ekologi, etologi, populationsgenetik, funktionell zoomorfologi samt systematik och evolutionsforskning.

För att antas till forskarutbildningen måste du söka en utlyst doktorandplats. Lediga platser utannonseras på vår hemsida och på Stockholms universitetets hemsida. Utlysningar sker fyra gånger per år.

Se aktuella utlysningar här

 

Kontakt

Studierektor för grundutbildning
Studierektor för forskarutbildning
På denna sida