Organisation

Vid Zoologiska institutionen arbetar cirka 80 anställda som utgörs av forskare, forskarstuderande samt teknisk och administrativ personal.

Det högsta beslutande organet vid Zoologiska institutionen är institutionsstyrelsen, där avdelningsrepresentanter, doktorander, Tovetorps forskningsstation, och teknisk/administrativ personal är representerade. Prefekten ansvarar för all verksamhet vid institutionen med stöd av biträdande prefekt och administrativ chef.

Prefekt

Bengt Karlsson

Biträdande prefekt

Linda Laikre

Administrativ chef

Thomas Pettersson

 

Ordförande

Bengt Karlsson, prefekt, suppleant Linda Laikre, stf prefekt

Medlemmar

Jan Alvar Lindencrona , föreståndare Tovetorp
Linda Laikre, stf prefekt
Siw Gustafsson, administratör

Sekreterare

Thomas Pettersson administrativ chef

Avdelningsrepresentanter

Ekologi: Niklas Janz, suppleant Karl Gotthard
Etologi: John Fitzpatrick, suppleant David Wheatcroft
Funktionell zoomorfologi: Mikael Carlsson, suppleant Emily Baird
Populationsgenetik: Rike Stelkens, suppleant Chris Wheat
Systematik och evolutionsforskning: Ulf Jondelius, suppleant Love Dalén

TA-personal

Minna Miettinen, suppleant Mirjam Amcoff

Studentrepresentanter

Kalle Tunström,  Erika Fernlund Isaksson, suppleant Nora Bergfeldt

 

 

Ekologi

Avdelningsledare: Niklas Janz
Studierektor: Niklas Janz
Ämnesföreträdare: Niklas Janz

Etologi

Avdelningsledare: Niclas Kolm
Studierektor: Niclas Kolm
Ämnesföreträdare: Niclas Kolm

Funktionell zoomorfologi

Avdelningsledare: Emily Baird
Studierektor: Mikael Carlsson
Ämnesföreträdare: Emily Baird

Populationsgenetik

Avdelningsledare: Linda Laikre
Studierektor: Linda Laikre
Ämnesföreträdare: Linda Laikre

Systematik och evolutionsforskning

Avdelningsledare: Ulf Jondelius
Ämnesföreträdare: Ulf Jondelius

 

 

 

Administrativ chef

Thomas Pettersson

Föreståndare, Tovetorp

Jan Alvar Lindencrona

Sekretariatet

Carina Brändh, Ekonomiadministratör
Siw Gustafsson, Ekonomi/personaladministratör
Minna Miettinen, Forskningsadministratör, skyddsombud

Systemansvarig

Ulf Norberg

Inköpsansvarig

Mirjam Amcoff

Laboratoriesäkerhetssamordnare

Maria Celorio

På denna sida