Organisation

Vid Zoologiska institutionen arbetar cirka 80 anställda som utgörs av forskare, forskarstuderande samt teknisk och administrativ personal.

Det högsta beslutande organet vid Zoologiska institutionen är institutionsstyrelsen, där avdelningsrepresentanter, doktorander, Tovetorps forskningsstation, och teknisk/administrativ personal är representerade. Prefekten ansvarar för all verksamhet vid institutionen med stöd av biträdande prefekt och administrativ chef.

Prefekt

Bengt Karlsson

Ställföreträdande prefekt

Linda Laikre

Administrativ chef

Thomas Pettersson

 

Ordförande

Bengt Karlsson, prefekt, suppleant Linda Laikre, stf prefekt

Medlemmar

Cecilia Kullberg och David Wheatcroft, föreståndare Tovetorp
Linda Laikre, stf prefekt

Sekreterare

Thomas Pettersson administrativ chef

Lärarrepresentanter

Love Dalén
Rhonda Snook
David Wheatcroft
Suppleant: Emily Baird, Rike Stelkens

TA-personal

Connie Linell, suppleant Mirjam Amcoff

Studentrepresentanter

Meri Lähteenaro, Isabelle Feinauer, suppleant Dick Moberg

 

 

 

Ekologi

Ämnesföreträdare: Sören Nylin

Etologi

Ämnesföreträdare: Niclas Kolm

Funktionell zoomorfologi

Ämnesföreträdare: Emily Baird

Populationsgenetik

Ämnesföreträdare: Linda Laikre

Systematik och evolutionsforskning

Ämnesföreträdare: Ulf Jondelius

 

 

 

Administrativ chef

Thomas Pettersson

Föreståndare, Tovetorp

Cecilia Kullberg
David Wheatcroft

Sekretariatet

Connie Linell, Redovisningsekonom
Minna Miettinen, Forskningsadministratör, skyddsombud

Systemansvarig

Ulf Norberg
Julia Mellqvist Ekberg

Inköpsansvarig

Inga Tuminaite
Mirjam Amcoff

Laboratoriesäkerhetssamordnare

Mirjam Amcoff

På denna sida